Fordon

Ödesfrågan: Håller det svenska vägnätet för autonoma bilar?

Hur håller de svenska vägarna för autonom trafik? Det ska Trafikverket ta reda på. Foto: Holger Ellgaard
Hur håller de svenska vägarna för autonom trafik? Det ska Trafikverket ta reda på. Foto: Holger Ellgaard
Maria Krafft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Foto: Cison
Maria Krafft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Foto: Cison

Vilka krav kommer automatiserade fordon att ställa på svenska vägar? Det ska Trafikverket utreda nu.

Publicerad

Frågan som regeringen ställer är hur stor del av den statliga väginfrastrukturen som håller en nog hög standard för att kunna understödja uppkopplade och automatiserade fordon.

Trafikverket ska sammanställa åtgärderna som behövs, exempelvis kring underhållet och utformningen av vägmarkeringar så att de kan läsas av fordon. Det handlar också om skyltar, som då inte får ge motstridig information. 

"Stor hjälp av förarstöden"

Myndigheten påbörjar dock inte arbetet med två tomma händer. Med de avancerade förarstöd som finns i dagens bilar, handlar det snarare om än vidareutveckling av den existerande infrastrukturen.

– Vi har ju en väldigt stor hjälp redan i dag av alla de linjer, mitträffling och kantlinjer som finns därute, och efterhand kommer en stor del av alla fordon som säljs ha de här systemen. Men nu handlar det ju om huruvida man kanske kan vässa sig exempelvis genom att underhålla vägarna än mer, eller börja rita på lösningar som inte finns i dag, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, till Ny Teknik.

Hon berättar att bilarnas filhållningssystem minskar risken för frontalkollisioner med ungefär en tredjedel, så det finns en jättestor potential i förarstöden. Nu handlar det dels om att ställa kostnaderna för att underhålla existerande infrastruktur mot den marginalnytta som man kan få om man vidareutvecklar de stöd som vägen erbjuder.

– När det gäller teknik som ligger väldigt nära vad som finns nu, där fordon läser av linjer och vägkanter, där är frågan: vilken kvalitet finns det i dag, vilken kvalitet borde det vara, och finns det anledning att se över var man kan vidareutveckla förutsättningarna för att stödja fordonen, säger Maria Krafft.

Dela information mellan fordon

Bilindustrin har länge arbetet med teknik som låter fordonen kommunicera med varandra. Enligt trafiksäkerhetsdirektören inser nu allt fler att detta kan vara ett snabbare sätt att bygga trafiksäkerhet på än att göra förändringar i väginfrastrukturen.

Det framtida positioneringsstödet kan också komma i form av exempelvis kantstolpar – eller fasta föremål som kanske inte tillhör Trafikverket. En annan sak att titta på är hur man kan hjälpa bilarna att läsa av linjer när vägbanan är täckt av snö.

Senast den 29 juli 2022 ska Trafikverket redovisa för infrastrukturdepartementet vad man har kommit fram till.