Fordon

Ny FMV-ordförande på flera stolar

Nya ordföranden i Försvarets materielverk Jan Nygren kritiseras av Vänsterpartiet för att sitta på dubbla stolar.

Publicerad

Nygren, som arbetat inom försvarslobbyn, är delägare i ett företag som drivs av personer med kopplingar till vapenindustrin.

– Jag blev nästan lite chockerad när jag såg utnämningen, med tanke på att Jan Nygren är partner i Consilio International, som är navet i vapenlobbyn i Sverige, säger Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet.

Jan Nygren, som tidigare varit vice vd för försvarskoncernen Saab, är även styrelseledamot i RUAG Space AB som specialiserar sig på system och tillbehör för satelliter och startramper för raketer. Han har utnämnts till styrelseordförande för Försvarets materielverk (FMV) av regeringen och tillträder posten den 1 april.

FMV:s uppdrag är bland annat att upphandla och förse Försvarsmakten med försvarsutrustning och tjänster.

Stig Henriksson anser att Nygrens delägarskap i Consilio International AB, som drivs av ett flertal personer med tidigare kopplingar till försvarsindustrin, är problematiskt i rollen som FMV:s ordförande.

– FMV:s uppdrag är att vara en resurs för det svenska försvaret, inte att uppfattas som en representant för säljarna av vapen och vapensystem, säger Stig Henriksson.

Jan Nygren ser inga intressekonflikter med sidosysslorna.

– Jag tror att man alltid ska vara väldigt vaksam för jävssituationer. Men jag har redovisat vad jag gör och vad bolaget gör för försvarsdepartementet och man har bedömt att det går alldeles utmärkt att utse mig till FMV:s ordförande, säger han till TT.

Han berättar att Consilio bedriver viss lobbyverksamhet och hjälper företag som finns eller vill in på marknader i exempelvis Mellanöstern och Asien.

TT: Vilka företag hjälper ni?

– Jag kommenterar inte vilka kunder vi har.

TT: Är det inte viktigt för svenska folket att veta om du kan ha kunder inom försvarsindustrin?

– Det är viktigare för dem som utser mig att ha kunskap om det, så den frågan får du ställa till försvarsdepartementet.

Nygren har också gett sig in i debatten kring samarbetsavtalet med Saudiarabien, där han har velat behålla det. En hållning som bland andra Investor, storägaren i försvarskoncernen Saab där Nygren varit rådgivare och vice vd, också har gett uttryck för.

– Det där är mitt högst privata engagemang, jag har inget uppdrag, säger Nygren

Försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare, Marinette Nyh Radebo, ser inte att Nygrens sidouppdrag innebär några problem.

– Vi har gått igenom allt han jobbat med, och det är ingenting som vi ser är i konflikt med hans kommande uppdrag, säger hon.