Fordon

Första frigående batteridrivna vägfärjan beställd

Den batteridrivna färjan är av samma typ som den dieseldrivna Saturnus på bilden. Foto: Truls Persson, Trafikverket
Den batteridrivna färjan är av samma typ som den dieseldrivna Saturnus på bilden. Foto: Truls Persson, Trafikverket
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet och Jüri Taal, representant för varvet Baltic Workboats, Estland, i samband med undertecknandet av avtalet. Foto: Ingrid Jarnryd
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet och Jüri Taal, representant för varvet Baltic Workboats, Estland, i samband med undertecknandet av avtalet. Foto: Ingrid Jarnryd

Sveriges första frigående batteridrivna vägfärja börjar byggas i år och sätts i trafik 2019. Den byggs för en last på 600 ton och får ett batteripaket på omkring 800 kWh.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Vägfärjan kommer att ha plats för 80 bilar och 297 passagerare. Den blir 100 meter lång och 18 meter bred. Maxfarten blir 11 knop och skrovet utformas för att ge låg energiförbrukning. Beställare är Trafikverket Färjerederiet. Färjan kommer att byggas av det estländska varvet Baltic Workboats. Avtalet undertecknades i dag, torsdag.

– Beslutet att bygga den nya batterifärjan är en följd av våra satsningar på långsiktig hållbarhet. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och det gynnar de höga krav vi ställer. Batterierna har blivit lättare och smidigare och andra miljöanpassade bränslealternativ kan också komma ifråga vid hybriddrift, säger Anders Werner, chef för Färjerederiet i ett pressmeddelande.

Eftersom rederiet redan hade option på en dieseldriven färja gjordes nu endast en tilläggsbeställning på eldrift för omkring 25 miljoner kronor. Det innebär att det totala priset blir omkring 120 miljoner kronor, berättar Anders Werner.

Det är inte beslutat vilken led den ska trafikera men troligen blir det Gullmarsleden, enligt Werner.

Leden är 1 850 meter enkel resa och drivsystemet kommer troligen att dimensioneras för att kunna gå tur och retur och sedan hinna laddas upp fullt vid ett 8–10 minuter långt stopp vid endera färjelägena.

– Färjan förbrukar cirka 220 kWh tur och retur. Det ska vi klara av att stoppa tillbaka på 10 minuter, säger Peter Peterberg, miljösamordnare påFärjerederiets teknikavdelning och konstaterar att det därmed rör sig om snabbladdning.

Batteripaketet av litiumjon-typ kommer förmodligen att ha en kapacitet på omkring 800 kWh, så att färjan kan köra några extra turer vid behov. Vikten på ett sådant paket är runt 12 ton. Elmotorn får troligen en effekt runt 960 kW. Färjan utrustas också med dieselgeneratorer för redundans. Men det är upp till varvet att dimensionera drivsystemet efter ett antal uppställda kriterier, betonar han.

Laddningen kommer förmodligen att behöva skötas automatiserat, av en robot.

Rederiet har sedan tidigare utvecklat ett elektriskt driftsystem där elen överförs till linfärjor genom linan. Det används på fem leder: Stegeborgsleden, Kornhallsleden, Malöleden, Hamburgsundsleden och Kastelletleden. Denna nya färja blir den första frigående batteridrivna färjan.