Energi

Ramaskri mot skatteförslag på biodiesel

Regeringens förslag om höjd energiskatt på biodiesel har lett till starka protester hos producenter och konsumenter. Även Energimyndigheten – vars utredning ligger till grund för regeringsförslaget – är kritisk.

Publicerad

Förslaget, som gick på remiss i början av juli, innehåller två delar: Dels föreslår man att HVO, mest känd är talloljediesel, helt skattebefrias, dels föreslår man att all biodiesel av typen FAME beskattas med över 90 procent av skattenivån för fossil diesel. Hittills har höginblandad FAME varit helt skattebefriad och låginblandad beskattats med 16 procent av skattesatsen för fossil diesel.

Regeringen skriver att man föreslår skattehöjningar för att undvika överkompensation enligt EU:s gemensamma regelverk. Staten får alltså inte ge större stöd än merkostnaden jämfört med motsvarande fossilt bränsle.

Remissinstanserna har varit positiva till förslaget om att skattebefria HVO. Däremot har förslaget att höja skatten på FAME lett till ett ramaskri från både producenter och konsumenter. Förslaget bromsar omställningen till förnybara drivmedel och motverkar regeringens egna miljömål, skriver flera remissinstanser.

– Om förslaget skulle genomföras skulle det slå ut den svenska tillverkningen av biodiesel baserad på raps, skriver de tre producenterna Ecobränsle, Energifabriken och Perstorps Bioproducts.

Kritikerna skjuter främst in sig på att tillverkningskostnaden för svensk biodiesel är underskattad i regeringens beräkningar. Egentligen finns ingen risk överkompensation.

Tillverkningskostnaden för FAME tas fram av Energimyndigheten och utgör underlag för regeringens beslut. Nu får kritikerna delvis rätt. I sitt eget remissvar presenterar Energimyndigheten ett reviderat underlaget och vill att regeringen ändrar förslaget. Bland annat är överkompensationen för höginblandad FAME bara hälften så stor som man tidigare trott.

– Vi har helt enkelt fått in nya uppgifter från producenterna, förklarar Paul Westin på Energimyndigheten.

Energimyndigheten tycker överhuvudtaget att systemet med hel eller delvis skattebefrielse som hänger på priset för fossil diesel är en dålig konstruktion. Om dieselpriset höjs kraftigt så skulle regeringen behöva lägga på skatter på de förnybara drivmedlen för att undvika överkompensation. I stället vill man ha ett långsiktigt, stabilt och förutsägbart styrmedel för biodrivmedelsindustrin. Som ett exempel nämner man kvotplikt.