ENERGI

Här är metoderna som skyddar djuren vid vindparksbyggena

Ett fartyg syns i vattnet. Runt fartyget finns två ljusa bubbelringar.
Dubbla bubbelskärmar ska användas för att skydda djuren från oljud när fundamenten installeras i vindparken Vineyard Wind 1 utanför Massachusetts.

Bubblor som strömmar upp till ytan eller ett stort nät med plastbollar. Det är två tekniker som används för att skydda delfiner och andra djur från störande ljud när vindkraftsparker byggs i havet.

Publicerad Uppdaterad
Ett nät ligger runt en pelare i vattnet.
I Danmark har Vattenfall använt ett ljuddämpande nät vid installationen av monopile-fundament i vindparken Vesterhav Nord.

Den vanligaste typen av fundament i havsbaserade vindkraftsparker är så kallade monopiles, som slås ner i havsbottnen med stor kraft. Det orsakar stora ljudstörningar för djurlivet i havet.

Men det finns flera olika metoder för att minska störningarna. I USA ska dubbla bubbelskärmar, så kallad double bubble curtain, testas i vindparken Vineyard Wind 1 utanför Massachusetts.

Metoden innebär att perforerade slangar läggs ut runt platsen där vindkraftsfundamentet ska drivas ner. När hammaren ska slå ner fundamentet trycks luft ned i slangarna, varpå bubblor strömmar upp mot ytan och bildar en skärm runt platsen. Luftbubblorna ändrar densiteten i vattnet och bryter sönder ljudvågorna, vilket gör att oljudet minskar för det marina djurlivet.

Vindparken omfattar 800 MW i installerad effekt och blir USA:s första havsbaserade vindkraftspark. Projektet drivs av Vineyard Wind och företaget Thayer Mahan installerar bubbelskärmen.

Metoden med dubbla bubbelskärmar är också något som Skyborn Renewables överväger vid sitt planerade vindparksbygge i Bottenhavet, sex mil utanför Hudiksvall.

Det norska företaget Mship har utvecklat en egen version av dubbel bubbelskärm. I den här filmen förklaras hur tekniken fungerar (filmen publiceras med tillstånd av Petter Neumann).

En annan metod har använts av Vattenfall vid bygget av 21 fundament vid den danska vindkraftparken Vesterhav Nord. Där är det ett stort nät som har placerats som ett draperi runt platsen för varje monopile-fundament. I nätet sitter små luftfyllda bollar, tillverkade av skumplast eller gummi, som dämpar ljudet.

”Minskar dieselanvändning med tillhörande utsläpp”

Ett nät syns runt en pelare i vattnet.
Tekniken med det ljuddämpande nätet kallas för Hydro Sound Damper och har utvecklats av Offnoise Solutions.

I området finns sedan tre år tillbaka en liten flock av delfiner. För att undersöka om installationen av vindkraftsfundament skulle skrämma bort delfinerna inledde Vattenfall en studie ihop med Syddansk Universitet, SDU, och undervattensfotografen Lars Mikkelsen.

Under några dagar när fundamenten installerades, i april 2023, genomfördes ljudmätningar och observationer.

– Syddansk Universitet har mätt ljudnivåerna under pålning i området där delfiner vanligtvis finns. Vid samma tid har vår lokala partner Lars Mikkelsen observerat delfinernas beteende. Resultaten tyder på att delfinerna fortfarande är där och att de inte verkar ha ändrat beteende under eller efter bygget, säger Matthieu Povidis-Delefosse, marinbiolog på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Nätmetoden har utvecklats av företaget Offnoise Solutions. En fördel med metoden är att den, till skillnad mot bubbelskärm-metoden, inte behöver någon tryckluft.

– Det drar ner på behovet av ytterligare servicefartyg med kompressorer, och minskar dieselanvändning med tillhörande utsläpp, säger Matthieu Povidis-Delafosse i mejl till Ny Teknik.

Vindparken Vesterhav Nord omfattar 21 vindkraftverk och en total installerad effekt om 176,4 MW. Den ska tas i drift senare i år.