ENERGI

Global rapport: Fler investerare väljer förnybart framför fossilt

Solel är ett starkt växande segment.
Solel är ett starkt växande segment.

Utsläppsfri el och e-bränslen drar till sig investerarnas kapital. Nu växer gapet mellan grön och fossil energi ytterligare.

Investeringarna i förnybar energi har vuxit med nära en fjärdedel sedan 2021 – att jämföra med 15 procents tillväxt för den oljebaserade energin. Det skriver IEA, Internationella energirådet (International Energy Agency) i ett pressmeddelande. Organisationens rapport, World Energy Investment report, förutspår att investeringarna i grön energi utökar sitt försprång gentemot investeringar i fossila bränslen under 2023. 

Grön energi drar ifrån

För fem år sedan drog båda kategorierna lika stora investeringar, men för varje dollar som nu läggs på fossila bränslen investeras 1,7 dollar i grön energi. De globala investeringarna i energisektorn 2023 förväntas landa på mer än 300 biljoner kronor – närmare bestämt 302 000 miljarder. Rapporten räknar med att 184 000 miljarder kronor går till teknik för utsläppsfri energi, som utöver förnybar energi omfattar kärnkraft, elfordon, energilager, värmepumpar, e-bränslen samt förbättringar av elnätet.

Drygt 10 000 miljarder kronor förväntas läggas på olja, kol och gas. När det kommer till kol så har efterfrågan aldrig varit större, och konsumtionen ligger nu på en nivå som är sex gånger högre än vad som krävs för att klara utsläppsmålet satt för 2030. Ökningen inom fossila bränslen kommer att göra konsumtionen mer än dubbelt så stor mot vad den skulle behöva vara för att klara 2030-målet.

Solel kommer starkt

En positiv aspekt för 2023 är att investeringarna i solel har legat på drygt tio miljarder kronor om dagen, vilket ger årliga investeringar på drygt 4 132 miljarder kronor. Som jämförelse kommer satsningarna inom oljeproduktion att landa på drygt 4 000 miljarder. 

Investeringarna i nya fossila bränslen förväntas öka med 6 procent, vilket motsvarar drygt 10 278 miljarder kronor. Ett exempel är världens största fabrik för e-bränsle som kommer att byggas i Texas. Den ska framställa grön bensin samt grönt fartygsbränsle, och bland investerarna finns Porsche.