Opinion

”SSM – otydligt om riskerna med slutförvaret”

LÄSARBREV. Strålsäkerhetsmyndigheten har hittills varit alltför otydlig i sin redovisning av risker förknippade med slutförvaret. De borde jämföras med andra risker i samhället, skriver Lars Wigert.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Ny Teknik citerar den 12 oktober i sin webbutgåva en artikel i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur. Där avslöjas att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ”mörkat” värsta scenariot i sin redovisning till pågående domstolsförhandling om slutförvar av reaktorbränsle.

Det rör sig om ett internt SSM-protokoll, där ett värsta fall med risk för ökade utsläpp diskuterades, men som inte ansågs vara skäl att ha med i bedömningen för att tillstyrka metoden för slutförvar.

Det rör sig alltså om ytterst små doser från slutförvaret, som inte ens vore mätbara om det rörde sig om kemiska utsläpp. Detta värsta scenario, handlar om en årlig dos på knappt 600 mikrosievert, eller 0,6 millisievert (mSv). Den genomsnittliga årsdosen från den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige är 3 mSv per år och det skulle då bli cirka 3,6 för folk bosatta kring Östhammar, om det värsta fallet skulle inträffa.

I Bohuslän och på flera andra platser i Sverige ger den naturliga bakgrundsstrålningen 12 mSv per år, eller 12000 mikrosievert. Det anses inte farligt. Det finns många platser i världen där folk får naturliga doser om 400 mSv per år utan att ta skada.

Visst kan man räkna på värsta scenarier utan att ta hänsyn till sannolikheten för att de inträffar. Men ska man ta sådana hänsyn måste man förbjuda all mänsklig verksamhet. Trappor måste förbjudas, för man kan snubbla och bryta nacken, hus kan rasa och bilen är ju bevisat livsfarlig. Inte minst borde vi förbjudas att vistas utomhus, för strålningen från solen dödar.

Nu kan man ha åsikt om ett internt protokoll är offentlig handling eller ej, men nog borde en myndighet som SSM ha motiverat sina ställningstaganden lite bättre.

SSM har hittills varit alltför otydlig i sin redovisning av vilka riskerna är förknippade med strålning, jämfört med andra risker i samhället. Detta är oerhört viktigt för allmänheten och inte minst för politiker som ska fatta avvägda beslut om vad som är bäst för samhället och medborgarnas välbefinnande.

Lars Wiegert, civilingenjör

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.