Opinion

”Så här kan industrin lyckas med omvandlingen till 4.0”

David R Sjödin, docent och biträdande professor Luleå tekniska universitet. Foto: Patrik Ohman
David R Sjödin, docent och biträdande professor Luleå tekniska universitet. Foto: Patrik Ohman

DEBATT. Ta små utvecklingssteg i digitaliseringen, lär av andra företag och undvik att lägga allt krut på ett stort komplext system som snabbt kan vara utdaterat, skriver David R Sjödin, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Svensk industri går in i den fjärde industriella revolutionen som antas omvandla företag och industriella ekosystem från grunden.

Enligt de senaste rapporterna från Boston Consulting group och PwC förväntas industri 4.0 öka effektiviteten med 15-20 procent och stå för mer än 20 procent av intäktsökningen under de närmaste fem åren för många företag. Men den positiva utvecklingen hänger på att företagen kan nyttja digitala möjligheter sprungna ur exempelvis det industriella internet of things, big data och artificiell intelligens.

I en ny policysammanfattning utgiven av Entreprenörskapsforum sammanfattas insikter från studier av mer än 40 ledande industriföretag (bland dem Boliden, Volvo och ABB) som engagerat sig i digital affärsmodellsinnovation. Digitalisering innebär här användning av digital teknik för att ändra en affärsmodell samt för att skapa nya intäkter och värdeskapande möjligheter internt och mot kunder.

Ofta handlar det om nya sätt att skapa värden för industriföretag där avancerade tjänster och ökat kundfokus är centralt. Att lyckas med digitalisering är dock långt mycket mer komplext än att utveckla ny teknik. Digitalisering exponerar företagen för risk och finansiell belastning på grund av bristande förståelse för lämpliga affärsmodeller och organisatoriska utmaningar.

Företag kan lära av andra och dra nytta av digitalisering genom att beakta de tre fällor och sex lärdomar jag lyfter fram från min forskning.

  • Fallgrop nummer ett är att den digitala omställningen går för långsamt. Den största risken med digitalisering är att inte göra något alls.
  • För det andra gäller det att undvika utveckling av digital teknik utan förståelse för det verkliga kundvärdet. Trots omfattande investeringar misslyckas företagen ofta med att förstå slutkundens eller användarens behov – vad som skapar värde.
  • För det tredje handlar det om att avhålla sig från att sälja digitala lösningar utan att förstå konsekvenser för den egna affärsmodellen. Det finns en tendens hos företag att satsa på alla möjligheter, att utnyttja digital teknik enligt devisen först blir störst. Så är inte fallet.

Satsa i stället på lärdomarna från företag som befinner sig i framkanten av digitaliseringen:

1. Börja med utvecklingsbara piloter: använd en kontinuerlig agil utvecklingsprocess av små innovationer istället för att lägga allt krut på ett stort komplext system som kan vara utdaterat innan det är färdigutvecklat.

2. Fokusera på långsiktiga partnerskap: I digitaliseringens snabba utveckling är ett företag aldrig bättre än sina partners och sin egen förmåga att förverkliga mervärde från dem.

3. Utveckla digitala förmågor stegvis: företag kan minska komplexitet genom att bryta ner digitaliseringsprocessen i steg för att över tid lära sig och gradvis bygga nya färdigheter.

4. Använd ekosystemets utvecklingskraft: Framgångsrika företag förstår att man inte kan eller bör göra allt själva. Fundera på hur nyckelaktörer som kunder, leverantörer, partners, analysföretag, småföretag, till och med konkurrenter kan vara inblandade i gemensamt värdeskapande och få dem med i utvecklingen.

5. Involvera hela organisationen i digitaliseringen. Se till att få svar på frågorna: Hur ska systemet användas, av vem och hur säkerställer vi att processer och rutiner förändras från grunden i alltmer globala värdekedjor?

6. Individer driver förändring: Se till att kompetenser och färdigheter hos arbetskraften utvecklas i takt med förändringarna för att klara av en snabb teknisk utveckling.

Att nå framgång med digitalisering handlar framför allt om ett samspel mellan – och förändring av – teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet. Och många fördelar väntar dem som lyckas. Då ökar mervärdet i företagets erbjudande och nya intäktsströmmar kan fångas.

Agera på digitaliseringens möjligheter, även ditt företag kan identifiera nya värden, öka kvaliteten, flexibiliteten och innovationsförmågan.

David R Sjödin, docent och biträdande professor Luleå tekniska universitet, vinnare av Entreprenörskapsforums unga forskarpris 2018 samt engagerad i flertalet forskningsprojekt om digitalisering och nya affärsmodeller såsom Dig In-projektet vid LTU.