Opinion

Replik: ”Vi miljömärker transportsättet, inte bränslet”

SL-buss i Stockholm, mars 2020. Foto: Jessica Gow/TT
SL-buss i Stockholm, mars 2020. Foto: Jessica Gow/TT
Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Foto: Naturskyddsföreningen
Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Foto: Naturskyddsföreningen

REPLIK. Tyvärr erbjuder drivmedelsbolagen ännu inte 100 procent förnybart dieselbränsle (HVO100) garanterat fri från palmolja. Det måste vi förhålla oss till, i väntan på att regeringen skärper kraven för biodrivmedel, skriver Bra Miljöval i en replik. 

Gröna Bilister skriver i en debattartikel i Ny Teknik att kollektivtrafiken har väldigt bra förutsättningar att köra busstrafik med de mest hållbara drivmedlen. Men det stämmer inte riktigt. Det finns tyvärr fortfarande inte tillräcklig tillgång till HVO100 utan palmolja och biprodukten PFAD.

Bra Miljöval kriterier för märkning av persontransporter syftar till att bidra till ett transporteffektivt samhälle. Kollektivtrafik med buss är tillsammans med spårtrafik de transportsätt som utgör grunden för att vi ska kunna resa effektivt med minst resurser.

Bra Miljöval har därför valt att utveckla de kriterier som tillåter miljömärkning av kollektiv busstrafik, vilka nyligen presenterades.

Kriterierna ändrades inte för att öppna för palmolja, utan för att vi vill kunna ställa olika krav på olika typer av transportsätt inom ramen för kriterierna.

I de förra kriterierna ställde vi enbart krav på att förnybara drivmedel skulle leva upp till hållbarhetskriterierna. Det vi lagt till nu är att vi rekommenderar alla våra licenstagare att undvika palmolja och PFAD så långt det går, och om det inte finns palmoljefritt bränsle tillgängligt ska de utöva tryck på drivmedelsbolagen att erbjuda det.

För att överhuvudtaget kunna miljömärka det kollektiva transportsättet buss har vi tvingats acceptera rådande situation, där drivmedelsbolagen inte kan erbjuda HVO100 som är garanterat fri från palmolja och PFAD.

Om vi skulle förbjuda innehåll av dessa ingredienser skulle det i själva verket innebära att bussar som bara kan drivas med fossil diesel eller HVO inte skulle kunna köras med förnybar diesel alls för att kunna bli miljömärkta, eftersom vi omöjligt skulle kunna följa upp det.

I Bra Miljövals kriterier för märkning av biobränslen är palmolja och PFAD inte tillåtet. 

Naturskyddsföreningen arbetar aktivt för ett förbud mot palmolja och PFAD i biodrivmedel, vilket Sverige också har möjlighet att införa när EU:s förnybartdirektiv ska börja gälla 1 juli 2021.

Vägtransporterna måste gå mot alternativ som elektrifiering, biogas och vätgas för att i framtiden helt fasa ut fossila bränslen.

Eva Eiderström, chef Bra Miljöval