Opinion

”Ologiskt med dubbel moms på solel”

Foto: Alamy
Foto: Alamy

DEBATT. Både elhandels- och nätbolaget lägger moms på varje kWh som levereras ut på elnätet från en solcellsanläggning. Både felaktigt och krångligt, skriver Arne Andersson, Nordicsolar.

För varje kWh som solelskunden levererar ut på elnätet så tar Staten dubbel moms.

Elnätbolagen har en lagstadgad skyldighet att kompensera solelskunden för den nätnytta som solcellsanläggning medför för elnätsbolagen. Inmatningen av solel till elnäten gör att ledningsförlusterna minskar, som tack för denna tjänst ska solelskunden kompenseras av elnätsbolaget.

Kompensationen utbetalas med en avgift för varje inmatad kWh, på cirka 5 öre/kWh, plus moms. Samma inmatade kWh säljs även till Elhandelsbolaget enligt överenskommet kWh-pris och belastas även då med moms.

Detta är naturligtvis ologiskt och har sin grund i att elnätbolagen valt att lägga på moms på utbetald kompensation till solelskunden för den nätnytta inmatad elenergi utgör. Elnätbolagen skyddas av monopol, man kan alltså inte välja något annat nätbolag att göra s.k. affär med. Att elnätsbolagen ska betala ut kompensation för nätnyttan regleras i ellagen, enligt fastställda riktlinjer.

Solelskunden har således ingen valfrihet och har inte gått in i någon försäljningsrelation, ändå anser elnätbolagen att kunden säljer nätnytta till dem när det i själv verket är så att det är en justering av nätavgiften som tack för att man inte belastar elnätet i samma grad som en kund som enbart gör ett uttag av elenergi. Och den rabatten ska inte belastas med moms, kunden betalar ju redan ordinarie nätavgift inkl.

Elnätsbolagens agerande är felaktigt och krånglar enbart till det, främst då för privatkunden som måste administrera och skicka in momspengar till skattemyndigheten.

Arne Andersson, Nordicsolar