Karriär

Malmer Stenergard lovar att underlätta för arbetskraftsinvandring

Maria Malmer Stenegard (M) under en pressträff om att minska asylinvandringen. Foto: FERNVALL LOTTE/Aftonbladet/TT
Maria Malmer Stenegard (M) under en pressträff om att minska asylinvandringen. Foto: FERNVALL LOTTE/Aftonbladet/TT
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Wiktor Nummelin/TT
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Wiktor Nummelin/TT
Från vänster: Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion på Teknikföretagen, och Maria Signal Martebo, vd på Alstom. Foto: Teknikföretagen och Alstom
Från vänster: Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion på Teknikföretagen, och Maria Signal Martebo, vd på Alstom. Foto: Teknikföretagen och Alstom

Svenska teknikbolag skriker efter kompetens från utlandet. Men hittills är de konkreta förslagen från regeringen få för hur situationen ska förbättras. I en intervju med Ny Teknik säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att hon vill ta sig an långa handläggningstider och hon menar att SD inte kommer att stå i vägen för politik som syftar till en ökad kompetensinvandring.

Publicerad

Maria Malmer Stenergard talar gärna om det paradigmskifte som ska ske inom migrationspolitiken. För henne och nya regeringen med L och KD, och ett samarbete med Sverigedemokraterna i enlighet med Tidöavtalet, betyder det åtgärder som syftar till att minska invandringen till betydlig lägre nivåer än i dag.

Samtidigt är svenska företag, inte minst de som arbetar inom elektrifiering och digitalisering, i stort behov av kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU. I en debattartikel i GP krävde bland annat Teknikföretagen och Tech Sverige en ”talangexpress” – en extra snabb handläggning hos Migrationsverket – för ”kunskapsintensiva” företag.

När Ny Teknik talar med Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion på Teknikföretagen, och Maria Signal Martebo, vd på järnvägsföretaget Alstom, säger båda att de långa handläggningstiderna för arbetskraftsinvandrare just nu är det mest akuta problemet.

– I år har våra blivande anställda inte bara påverkats av lång väntan utan också av en okänd väntan. Ärenden kan ligga månad efter månad och man vet inte vilka som kommer att ta lång tid eller varför, säger Maria Signal Martebo.

Från vänster: Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion på Teknikföretagen, och Maria Signal Martebo, vd på Alstom. Foto: Teknikföretagen och Alstom
Från vänster: Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion på Teknikföretagen, och Maria Signal Martebo, vd på Alstom. Foto: Teknikföretagen och Alstom

Till Ny Teknik säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard att hon är medveten om den flaskhals som Migrationsverket utgör.

– Vi vill ju verkligen värna Sveriges möjligheter till att attrahera internationell spetskompetens. Och jag ser problemen med långa handläggningstider på Migrationsverket och de har jag som målsättning att få ner, säger Malmer Stenergard.

Malmer Stenergard vill jobba med myndighetsstyrning

Hon nämner specifikt att snabbspåret för certifierade företag inte fungerar som tänkt och att även förlängningsansökningar, för personer som redan arbetar i Sverige, tar för lång tid.

Vilka är era konkreta förslag för att lösa problemen på Migrationsverket?

– Jag tror att man både behöver jobba med myndighetsstyrning och titta på hur man organiserar myndigheten. Men också titta på vilka förändringar som kan göras lagstiftningsmässigt för att för att underlätta.

Vad skulle det lagstiftningsmässiga kunna handla om?

 Det vill jag inte föregripa, säger hon.

De migrationspolitiska förslag som finns med i Tidöavtalet som ligger till grund för regeringens samarbete med SD handlar nästan uteslutande om åtgärder som ska begränsa invandringen.

När arbetskraftsinvandring nämns gäller det den nedre inkomstgränsen, i dag på 13 000 kronor i månaden, som regeringen vill höja, eventuellt fördubbla. En punkt i avtalet – att doktorander och forskare ska kunna få permanenta uppehållstillstånd – kan kopplas till en förenklad kompetensförsörjning.

Sedan tidigare står det även klart att det av branschorganisationer kritiserade förslaget om arbetsmarknadsprövning inte lär bli av då Moderaterna är emot och SD släppte frågan innan valet.

I arbetet med en enkät inför valet i höstas ställde Ny Teknik en fråga till samtliga partier om de ville göra förenklingar för kompetensinvandringen. Sverigedemokraterna svarade som enda parti med ett kort ”nej”. Men enligt Malmer Stenergard kommer inte SD:s inflytande i regeringssamarbetet att hålla tillbaka de ambitioner som Moderaterna säger sig ha.

– Nej, när det gäller den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen så upplever jag att vi är väldigt överens om att vi vill säkerställa att det finns goda förutsättningar för den att komma hit. Det ser jag inte alls som något potentiellt problem, säger Maria Malmer Stenergard.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Wiktor Nummelin/TT
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Wiktor Nummelin/TT

I samma enkät svarade Moderaterna bland annat att de vill införa expertskatt och talangvisum.

Enligt Malmer Stenergard tas frågan om expertskatt vidare av finansdepartementet. Talangvisum, med möjlighet till nio månaders uppehållstillstånd utan att på förhand ha fått ett jobb i Sverige, infördes redan under förra mandatperioden under den socialdemokratiska regeringen.

I slutet av september hade omkring tusen ansökningar inkommit till Migrationsverket.

”Extremt hög arbetskraftsinvandring”

Maria Malmer Stenergard är positiv till införandet, som hon menar byggde på ett ursprungligt förslag från Moderaterna, men vill att det sker en utvärdering av visumformen för att kontrollera om den utnyttjas för fusk.

När vi pratade med en branschföreträdare som Li Ljungberg från Teknikföretagen så handlade hennes oro om att talangvisumet inte skulle ha tillräcklig effekt på kompetensbristen, men du är främst orolig för potentiellt fusk?

– Jag är väl medveten om att företagen har jättestora problem med komptensförsörjning. Men vi har en extremt hög arbetskraftsinvandring i Sverige och vi har också ett ganska utbrett fusk, särskilt kopplat till lågkvalificerad arbetskraft, som vi måste bekämpa med full kraft. Jag tror att om vi lyckas med den biten så blir Sverige också mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Li Ljungberg säger till Ny Teknik att ständiga förändringar av regler riskerar att bidra till längre handläggningstider. Det som krävs, menar Ljungberg, är en långsiktig och tydlig strategi för att Sverige ska kunna locka talanger från hela världen.

Har regeringen planer på en sådan övergripande strategi för talangattraktion?

– Den här regeringen är för företagande och för Sveriges framtida konkurrenskraft. Så jag kommer att jobba väldigt nära stadsråden Persson och Pehrson (Mats Persson, L, utbildningsminister och Johan Pehrson, L, arbetsmarknads- och integrationsminister, reds anm). Sedan exakt hur vi presenterar det arbetet det får vi återkomma till, säger Maria Malmer Stenergard.