Opinion

”Logistik och läckage - problem för biogasen”

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

REPLIK. Visst finns det fördelar med att ersätta bensin och diesel med biogas. Men glöm inte bort att det är en mycket potent växthusgas som lätt slipper ut, skriver Per Fagerlund.

I artikeln ”Biogas i kläm mellan biodiesel och elfordon” diskuterar Christer Bruzelius med flera debattörer om biogasens möjligheter att bidra till våra mål om en fossilfri fordonsflotta.

Biogas är förvisso en fantastisk resurs som kan framställas ur ett brett spektrum av råmaterial alltifrån sopor till bioavfall. Biogasen har dock ett par problemområden som också måste hanteras.

Det ena är logistiken. Varken biogas i flytande form (-163 grader) eller trycksatt (i tryckkärl) ger en lätthanterad eller kostnadseffektiv distribution.

Det andra är det faktum att biogas är metan och drygt 25 procent potentare växthusgas än koldioxid. Alltså måste läckage undvikas.

Ju mer vittförgrenade systemen blir – ju fler kopplingar och överföringar och desto mer läckage. Stockholms gasnät rapporterade i sin miljörapport 2015 ett läckage på drygt 20 procent.

Konklusionen blir att biogas lämpligen omformas till el (med gasdriven generator) på platsen för produktionen som sedan distribueras via nätet.

El kan lagras i metanol. Elektrolyserat vatten ger väte som tillsammans med koldioxid ger metanol som är lätt att förvara och distribuera och har en given användning inom kemiindustrin och inom sjöfarten.

För närvarande använder åtta större fartyg (plus fyra i order) metanol som huvudbränsle. Metanol testas även i en lotsbåt på uppdrag av Sjöfartsverket.

Per Fagerlund

Naval Architect MSc