Opinion

”Låt den som vill dela slippa betala skatt”

Maria Malmer Stenergard (M), Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson och Jessica Rosencrantz (M), Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson och leder partiets arbetsgrupp om delningsekonomi.
Maria Malmer Stenergard (M), Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson och Jessica Rosencrantz (M), Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson och leder partiets arbetsgrupp om delningsekonomi.

DEBATT. Gör det skattefritt att dela bilar, lägenheter och tjänster mellan privatpersoner. Föråldrade och snåriga regler hejdar den som vill vara med i delningsekonomin, skriver riksdagsledamöterna Jessica Rosencrantz (M) och Maria Malmer Stenergard (M).

Vi har i flera år drivit på för att utveckla den svenska delningsekonomin. Vi tog nyligen beslut om flera förslag för hur delningsekonomin ska kunna växa och människor dela fler varor och tjänster med varandra. Vi hoppas att även andra partier vill följa efter och säga ja till reformer för en växande delningsekonomi.

Delningsekonomin växer snabbt och digitaliseringen har på några få decennier förändrat samhället i grunden. Tusentals svenskar delar i dag lägenheter, transporter och middagar med varandra genom en enkel knapptryckning i telefonen. Tack vare delandet kan resurser användas mer effektivt och komma fler till del, samtidigt som nya jobb växer fram och miljön gynnas.

En bil står i genomsnitt still 97 procent av tiden. Med ett ökat delande frigör vi utrymme på våra gator, och den som inte behöver eller har råd att äga en bil kan ändå få tillgång till en. Samtidigt är det rimligt och effektivt att den som ska iväg på semester en vecka kan hyra ut sin lägenhet i stället för att den ska stå tom.

Nya jobb och företag växer också fram när plattformar matchar utbud och efterfrågan så att fler varor och tjänster kan delas mellan människor. Delningsekonomin är en del av den moderna ekonomin. Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och har en lång tradition av att bejaka ny teknik. Därför vill Moderaterna göra Sverige till världens bästa land för delningsekonomin.

Samtidigt är dagens lagstiftning i delar föråldrad och regelverk oklara, vilket skapar osäkerhet för den som vill delta i delningsekonomin. Tyvärr har regeringen inte tagit delningsekonomins behov och potential på allvar. I våras presenterades en utredning på området, men förslagen var tandlösa eftersom utredaren hade förbjudits av regeringen att komma med egna lagförslag. Det är beklagligt eftersom den positiva utvecklingen hämmas när nödvändiga förändringar dras i långbänk.

Moderaternas målsättning är att det ska vara lätt att göra rätt inom delningsekonomin. Samtidigt ska fusk och skatteundandragande motverkas. Därför tog vi på helgens stämma beslut om tre reformer för ett ökat delande i Sverige.

1. Utred skattefrihet för köp av tjänster mellan privatpersoner på upp till 30 000 kronor per person och år. Skattefriheten ska gälla både för delningsekonomin och för den traditionella ekonomin. Den ska vara individuell och gälla de totala inkomsterna från köp av tjänster till andra privatpersoner, i likhet med den skattefrihet som i dag finns vid uthyrning av bostad, försäljning av bär och svampar eller när man säljer sin bokhylla eller sin cykel till någon annan. Vi vill också se över möjliga administrativa förenklingar och en lägre skattesats på mindre inkomster av näringsverksamhet.

2. Alla offentliga tjänster som kan digitaliseras ska digitaliseras. Regelverk måste förenklas och moderniseras och myndigheter bör ta fram åtgärdsplaner för hur verksamheten ska anpassas till den digitala tidsåldern. Bland annat bör Skatteverket få i uppdrag att ta fram digitala lösningar för att förenkla företagens redovisning.

3. Möjliggör för delningsföretag att certifiera sig hos exempelvis Skatteverket. Delningsplattformar som tar ansvar för rapportering av information som kan ligga till grund för beskattning och åtar sig ett grundläggande ansvar för användarnas säkerhet och integritet ska kunna certifiera sig hos Skatteverket eller annan lämplig myndighet. På så sätt kan konsumenterna enkelt försäkra sig om att plattformen ser till att lagstiftningen följs även inom delningsekonomin.

Moderaterna har träffat ett fler- tal aktörer inom svensk delningsekonomi. Nästan alla efterfrågar ett enklare och tydligare regelverk. Det har vi tagit fasta på i våra förslag. Vi kommer att fortsätta arbeta för att underlätta för den nya ekonomin och för människor att kunna dela mer. Det tjänar både miljön och jobben på. Vi hoppas att regeringen vill följa efter.

Jessica Rosencrantz (M), Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson och leder partiets arbetsgrupp om delningsekonomi.

Maria Malmer Stenergard (M), Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson.