Opinion

”Gör Sverige till Europas egen batterifabrik”

DEBATT. Behovet av batterier i framtidens eldrivna fordon kommer att bli enormt. Trots riskerna med storskalig tillverkning måste vi ta chansen och göra Sverige till EU:s batterileverantör, skriver forskarna Christian Berggren och Filiz Karabag i Linköping.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Northvolts stolta plan att bygga storskalig batteritillverkning i Norrland har kritiserats i affärspressen. Förvisso är risken hög – det handlar både om stora behov av kapital och kompetens för att starta och driva högteknologisk produktion med extrema kvalitetskrav.

Det krävs också ett brett kompetensbygge hos leverantörer av insatsmaterial och automationsutrustning. Mycket av denna kompetens saknas i Europa, en stor svaghet när elbilsförsäljningen nu tar fart på allvar.

Från 2010 till 2017 ökade den globala försäljningen från 10 000 till 1 200 000 fordon. I Europa steg försäljningen med 39 procent, från 222 000 till 310 000 elbilar mellan 2016 och 2017, och än snabbare steg den i Kina.

Samtidigt växer modellutbudet inom EU snabbt. Även inom tunga fordon, lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner vinner elektrifiering spridning. Avgörande för dessa framsteg är batteriernas tekniska utveckling och alltmer storskaliga produktion.

I dag sker 90 procent av batteriproduktionen i Ostasien – Japan, Korea och Kina. Hit är också forskning och utveckling koncentrerad, liksom leverantörer av kritiska komponenter och kompetens inom automationsutrustning för tillverkningen.

Som Ny Teknik nyligen visat sker bara någon procent av produktionen inom EU. Detta är inte långsiktigt hållbart. Europa står för mer än 25 procent av världens elbilsförsäljning och med nuvarande ökningstakt kommer 1 – 1,5 miljoner laddbara bilar årligen säljas inom EU kring 2021/22, och mot slutet av decenniet 6 till 8 miljoner.

Storskalig tillverkning av kompletta batterier i Europa krävs av många skäl:

  • För att trygga kostnadseffektiva leveranser till bilindustrin av denna högvärdiga och tunga komponent.
  • För att skapa fruktbar samverkan mellan forskning, utveckling, produktion och utrustningstillverkning.
  • För att nya kvalificerade jobb ska kunna ersätta de tiotusentals som går förlorade inom europeisk industri, när utveckling och tillverkning av förbränningsmotorer får allt mindre betydelse.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Europeisk batteritillverkning behövs också för att övergången till elfordon ska bli hållbar i ett livscykelperspektiv. Elbilsbatterier är materialintensiva och drar mycket energi i tillverkningen. Här har Europa en stor fördel, med en elproduktion som släpper ut hälften så mycket koldioxid per kWh jämfört med Kina eller Korea.

Med egen FoU och produktion kan EU också påverka utvinningen av kritiska metaller som till exempel kobolt, och driva på för en mycket högre grad av återvinning än i dag.

Argumenten för massproduktion i Europa är starka. Men vad fordras för en sådan storskalig industriell utveckling? Northvolts svar är att bygga nära samverkan med världsledande specialister från Japan, varav ett antal redan finns i Sverige, samt säkra kontrakt med japanska utrustningstillverkare.

Vi måste gå i skola och lära oss hur de asiatiska tillväxtekonomierna gått tillväga för att bygga upp internationellt slagkraftig kompetens inom nya industrigrenar. En faktor är långsiktig samverkan mellan stat och näringsliv kring utbildning, forskning, testanläggningar, med mera. En annan faktor är samarbete med licenser och intensivt lärande av internationellt ledande företag. Korea byggde sin starka position inom litiumjonbatterier genom att lära av Japans ledande företag, och Kina gör det genom att lära av Korea.

Sverige är en utmärkt lokalisering för batteritillverkning, och kan erbjuda säker och fossilfri el till låga priser. Dessutom har vi en framstående fordonsindustri, och gruv-, metall- och återvinningsföretag som kan få en stor roll för försörjningen av kritiska metaller.

Den samlade kompetens- och företagsutveckling som batteriutvecklingen behöver kräver emellertid större europeiska ansträngningar, både av företag och institutioner. Därför är det strategiskt viktigt att Europeiska investeringsbanken nu gått in med ett halvmiljardlån till Northvolts planerade FoU-centrum i Västerås. Det innebär också att risken sprids, vilket är i linje med betydelsen av batteritillverkning för hela EU:s fordonsindustri.

För nästa steg, att projektera fabrikerna i Skellefteå, krävs mer, som investeringskapital och stöd till leverantörer att etablera sig, kontrakt på provleveranser från fordonstillverkare, nya ingenjörsprogram inom avancerad batterikemi och tillverkning, engagemang från fler företag i hela värdekedjan från gruva till åter- vinning.

Det handlar om stora utmaningar för stat och näringsliv, både i Sverige och inom EU, men nödvändiga för att Europa inte ska bli helt omsprunget av Kina. Samtidigt öppnas fantastiska möjligheter för Sverige att bli en stark spelare i bygget av en ny framtidsindustri.

Christian Berggren, professor industriell organisation Linköping, medförfattare till ”Speeding up European Electro-Mobility"

Filiz Karabag, docent industriell organisation Linköping, forskare inom tillväxtekonomier