DEBATT

FKG: ”Europeisk industri är klämd mellan Kina och USA – lyft in industrifrågorna i valdebatten”

Peter Bryngelsson och Martin Lidén, FKG.

DEBATT. Ett starkt, enat, och offensivt inriktat EU är viktigt för svensk leverantörsindustri, som har 90 000 anställda. Därför måste industripolitiken lyftas in och tydliggöras i den svenska debatten inför valet till Europaparlamentet, skriver branschorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, FKG.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Utan industriell tillväxt kan vi varken genomföra sociala välfärdsreformer eller skynda på den gröna omställningen. Läget kan bli allvarligt för EU om vi hamnar på efterkälken på globala marknaden.

I april presenterade Italiens tidigare premiärminister Mario Draghi sin rapport om EU:s tillväxt och konkurrenskraft. I samband med presentationen sa han:

”Länge har konkurrenskraft varit en omtvistad fråga i Europa, men nyckelfrågan är att vi har fel fokus, ser oss själva som konkurrenter samtidigt som vi inte blickar tillräckligt utåt”, skrev han.

Vidare konstaterade Mario Draghi:

"Vi trodde på lika villkor och den regelbaserade internationella ordningen, och förväntade oss att andra skulle göra detsamma, men världen förändras snabbt och har överraskat oss." 

 Industripolitik eller frågor om euron, frihandel, grön nyindustrialisering och utveckling av inre marknaden, är inget som man vinner röster på i val. Det gör man på enskilda frågor av nationell karaktär, som vargjakt, eller konkreta plånboksfrågor, som drivmedelspriser. Detta smittar också av sig, tyvärr, i våra riksdagspartiers valmanifest inför EU-valet. 

Med andra ord lyfter han fram tungviktare som USA och Kina, länder som aktivt utarbetar policys för att stärka sin konkurrenskraft och direktinvesteringar till sin fördel och på andras, EU:s, bekostnad. 

Från Peking kommer politiska signaler som syftar till att fånga och internalisera hela försörjningskedjan inom grön och avancerad teknologi, medan Washington använder storskalig industripolitik för att attrahera avancerad tillverkningskapacitet inom sina gränser.

Mario Draghi konstaterar att EU aldrig haft en likvärdig industripakt och särskilt fortfarande saknar en heltäckande strategi för att svara upp inom flera områden.

Europeisk industri är inklämd mellan Kina och USA. Samtidigt som företagen arbetar på att förbättra sin konkurrenskraft måste våra politiker hantera hotet mot hela vårt samhällssystem från Ryssland. Utöver det måste vi skynda på den gröna omställningen. Det är många svåra frågor samtidigt.

När ordförandekandidaterna till EU-kommissionen debatterar kommer frågorna om tillväxt, konkurrenskraft, arbetsmarknad samt den inre marknaden först tillsammans med Rysslands aggressioner. Något som är naturligt eftersom EU som ekonomisk och politisk union ska främja fred och folkens välfärd. Det ska ske genom den fria rörligheten av varor och tjänster, individer och kapital.

Historiskt har FKG varit pådrivande i frågan om en sammanhållen svensk industripolitik, att man inte enbart ska betrakta industrin som en del av en samlad näringslivspolitik. Industripolitik eller frågor om euron, frihandel, grön nyindustrialisering och utveckling av inre marknaden, är inget som man vinner röster på i val. Det gör man på enskilda frågor av nationell karaktär, som vargjakt, eller konkreta plånboksfrågor, som drivmedelspriser. 

Detta smittar också av sig, tyvärr, i våra riksdagspartiers valmanifest inför EU-valet. Något som i sin tur påverkar det offentliga samtalet. Synen på industrins betydelse och förutsättningar måste ändras.

Utifrån Mario Draghis brandfackla har nationella rundabordssamtal med inriktning på en sammanhållen industripolitik för hela EU initierats. Som branschorganisation för en högteknologisk och högförädlande exportinriktad industrisektor, har FKG gått in som aktiv part i samtalen som leds av energi- och näringsminister Ebba Buch, KD, och hennes stab.

Prioriterade frågor för svensk leverantörsindustri under samtalen är:

  • Energi och främst stärkt tillgång av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser.
  • Framtidens råvaruförsörjning – en EU-strategi för att minska beroende och sårbarhet.
  • Satsa på cirkulära flöden och smart återvinning.
  • Stärka små och medelstora företags position och konkurrenskraft genom minskad regelbörda men också investerings- och utvecklingsprogram;
  • Fortsatt främjande av internationell handel.
  • Kompetenstillförsel, men också program inom FoU och långsiktig innovation.

I nuläget är EU en enda stor möjlighet för svensk leverantörsindustri, vilket vi ska dra nytta av för konkurrenskraft, tillväxt, grön omställning och framtida välfärd. Låt EU:s industripolitik bli en fråga i det offentliga samtalet inför valet.

Peter Bryntesson
, vd FKG (tidigare Fordonskomponentgruppen)
Martin Lidén, ordförande FKG

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.