Opinion

”Bort med moms på solen”

Foto: Bertil Ericson / TT
Foto: Bertil Ericson / TT

DEBATT. Slopa moms för mikroproducenter av solel. Investering i en egen solcellsanläggning kan jämställas med att energieffektivisera. Dagens momsregler borde slopas, tycker Arne Andersson, Nordicsolar.

Grundregeln för att vara mikroproducent av solel är att man inte får sälja mer elenergi än man köper på årsbasis och med max huvudsäkring på 63A. Liknande villkor gäller för regeln om skattereduktion men här finns även ett försäljningstak satt till max 18000 kWh per år och max 100 A huvudsäkring. Gemensamt för denna regelkonstruktion är att kunden inte får bli nettoproducent av el över året.

I regelverket med en avräkningsperiod över ett kalenderår har man tagit hänsyn till att solljuset producerar el i huvudsak under sommarhalvåret och att privatkunden använder mest elenergi under vinterhalvåret.

När det gäller momshantering ändras sättet att tänka. Där räknas affären rent skattemässigt som såld elenergi per timme. Lagstiftningen innebär att elhandelsbolagen ersätter privatkunden med ett elpris inkluderat moms för sommarhalvårets överproduktion. I och med att privatkunden mottagit momspengar ska dessa redovisas och skickas till staten. Resultatet blir att alla privatkunder som har en affärsöverenskommelse om köp och försäljning av överskottsel med elhandelsbolaget ska registrera sig hos Skatteverket, via särskild och ganska krånglig blankett, för förenklad momshantering.

Värt att notera är att även om privatkunden får ersättning exklusive moms ska man registrera sig hos Skatteverket och redovisa att man fått ersättning utan moms och från vilket elhandelsbolag. Det blir då elhandlaren som ska sicka in momspengarna till staten.

När det gäller regelverket för moms jämställer man privatkunden med näringsverksamhet utan hänsyn till att de allra flesta av Sveriges befolkning inte har någon kunskap om momshantering. Det ingår inte i privatpersonens praxis att registrera sig för momshantering och de flesta finner det nog ologiskt att hantera moms i samband med en helt vardaglig affärsöverenskommelse med sin elhandlare.

Momsreglerna för mikroproduktion motverkar en positiv utveckling av egen solel. Kunden upplever sig inte som nettosäljare av elenergi när man köper mera elenergi än man säljer på årsbasis. Man är en kund som köper elenergi, om än i mindre mängd.

De som vill vara delaktiga i omställningsarbetet till hållbar energiförsörjning kan investera i en egen solcellsanläggning. Oftast jämställer kunden investeringen med en energieffektiviseringsåtgärd, därför bör nuvarande momsregel slopas.

En sådan lösning harmoniserar med regelverket för mikroproduktion samt regelverket för skattereduktion. Kontrollen finns redan inbyggd i regelverket för skattereduktion och hanteras av nätbolagen, förändringen kräver således inte någon ökad administration eller kostnad.

Arne Andersson, Nordicsolar