ELBILAR

Trots Teslas priskrig – Volvo Cars sänker inte

Volvo Cars vd Jim Rowan. Hänger inte på Teslas prispress?
Volvo Cars vd Jim Rowan. Hänger inte på Teslas prispress?

Trots att jättar som Tesla och Ford sänker priset på sina elbilar tänker inte Volvo Cars följa efter.
– Efterfrågan globalt är på hög nivå. Det finns inget som föranleder oss att sänka priserna på kort sikt, säger vd:n Jim Rowan.
Däremot kan de anställda räkna med en rejält sänkt bonus.

Publicerad Uppdaterad

Jim Rowan och Volvo Cars presenterade på torsdagen det första bokslutet sedan företaget klev in på Stockholmsbörsen igen under förra året.

För fjärde kvartalet landade Volvo Cars rörelsevinst på 3,4 miljarder kronor, något lägre än under samma period 2021 men å andra sidan i linje med marknadens förväntningar.

Detta efter vad Rowan kallar ett "utmanande år", främst utifrån Ukrainakriget men också covidrestriktioner i Kina vilket påverkar Volvo Cars i stor utsträckning. Dels då en del av produktionen sker där, dels då Kina är världens största marknad avseende bilförsäljning.

Priskrig på elbilsmarknaden

Ytterligare en utmaning är nu det priskrig som etablerats på elbilsmarknaden, just den sektor där Volvo Cars har som mål framöver att sälja 1,2 miljoner fordon årligen.

Tesla skakade om marknaden i början av året med att chocksänka priserna, bland annat på Model Y med omkring 150 000 kronor, därefter har också Ford följt efter. Den stora frågan har därefter varit hur Volvo Cars ska förhålla sig till detta?

Inte alls, enligt vd:n Jim Rowan.

Trots hög inflation och höga energikostnader är efterfrågan fortsatt hög på Volvos produkter, bedömer Volvos vd.

– Det bådar gott för vårt märke och våra priser. Vi ser inga skäl att behöva sänka priserna under den allra närmaste framtiden.

Är du inte bekymrad att konsumenter väljer bort Volvo till förmån för andra tillverkare?

– Vår orderbok är på den högsta nivån någonsin och vi ser inte heller avbokningar, så när jag tittar på dessa faktorer så ser jag inte att det är några skäl till prissänkningar.

– Däremot följer vi kundernas sentiment noga och är bekymrade över fortsatt hög inflation och höga energikostnader.

Tvåsiffrig tillväxt

Företaget flaggar i stället för en tvåsiffrig tillväxt under 2023 efter det att man bland annat sett en lättnad när det gäller tillgången på för bilindustrin viktiga halvledarkomponenter. Bristen på sådana har tidigare varit ett stort bekymmer.

– Det kommer vara mycket bättre under 2023 än 2022 då vi förhoppningsvis inte har covid-situationen att hantera. Det kommer säkert uppstå tillfällen men jag är mycket mer positiv nu, säger han om den fortsatta tillgången på halvledare.

Företaget har samtidigt lanserat ett kostnads- och effektiviseringsprogram. Jim Rowan utlovar att detta dock inte är lika med nedskärningar och förlorade jobb, exempelvis vid fabriken i Torslanda.

Fakta: Volvo Cars delår

NyckeltalFjärde kvartalet 2022Fjärde kvartalet 2021
Omsättning (miljarder kronor)105,280,1
Rörelseresultat3,43,7
Vinst per aktie för utspädning (kronor)0:820:66
Försäljningsandel elektriska bilar (procent)186

Men de anställda märker ändå av de tuffare ekonomiska tiderna. Företaget delar återigen ut en bonus men en kraftigt försämrad sådan jämfört med hur det såg ut året före.

– Bonusnivån är på 78 procent baserat på våra mål och hur vi stod oss jämfört med dessa. Det har varit ett utmanande år och vi är glada att då ändå kunna betala ut den här bonusen, säger företagets finanschef Johan Ekdahl.

Siffran kan jämföras med resultatet 2021, då uppnådde man maxtaket, det vill säga 200 procent. Bonusen för en fabriksarbetare i Torslanda blir nu 14 040 kronor jämfört med 35 000 kronor året före, uppger Volvos pressavdelning för Göteborgs-Posten.

Efter morgonens rapport lyfter aktien drygt två procent. Men den är fortfarande kvar på samma nivå, 53 kronor per aktie, som teckningskursen förra hösten.