TECH

Storbank: Så många jobb kommer att automatiseras med artificiell intelligens

En skärm till en dator som visar en Chatgpt-sida
Den teknologi som ChatGPT representerar kommer att få enorma konsekvenser för arbetslivet, menar den amerikanska storbanken Goldman Sachs.

Goldman Sachs spår en dyster framtid för arbetsmarknaden.

Publicerad Uppdaterad

Debatten om artificiell intelligens har pågått länge, men har definitivt tagit fart efter lanseringen av Chat GPT. Många har siat om både negativa och positiva effekter av ai-tekniken och nu har även en amerikansk storbank gett sig in i diskussionen.

Financial Times rapporterar att Goldman Sachs, den femte största banken i USA, har studerat vilka konsekvenser de stora framstegen inom artificiell intelligens som gjorts på senare tid kommer att få. Och slutsatsen är att vi, särskilt på arbetsmarknaden, kommer att få uppleva stora förändringar som en följd av tekniken.

Så kallad generativ artificiell intelligens, som bland annat Chat GPT bygger på, kan leda till en produktivitetstillväxt på 7 procent över 10 år bara i USA, enligt storbankens beräkningar.

Stora förändringar i arbetslivet

Men även om ökad produktivitet i sig är positivt kan det också leda till omvälvande förändringar av arbetslivet. Goldman Sachs tror att så mycket som två tredjedelar av alla jobb i både USA och Europa kan automatiseras på någon nivå i kölvattnet av ai-teknikens utveckling.

I konkreta siffror riskerar mer än 300 miljoner heltidsjobb i världens största ekonomier att påverkas av möjligheterna till automatisering som den avancerade artificiella intelligensen innebär, menar banken i sin forskningsrapport.

Man understryker att det här scenariot endast är aktuellt om AI-tekniken faktiskt kan uppfylla allt som utlovas. Det återstår fortfarande att se, men det står ändå klart att ChatGPT-tekniken redan har haft stor inverkan på både arbetsliv och kommersiella verksamheter.

Chat GPT har nu stöd för plugin-tillägg, vilket en rad företag redan har börjat implementera för att höja kvaliteten på sina tjänster och kunna utöka sitt tjänsteutbud. Bland annat har Chat GPT nu fått åtkomst till en webbläsare.

Tar över jobb från utvecklarna?

Chat GPT har också hunnit användas för att testa och förbättra källkod, och har därmed potential att ta över i alla fall några av utvecklarnas uppgifter. Att företag ersätter medarbetare med Chat GPT är för övrigt en trend som redan har startat.

Enligt en undersökning som genomförts av cv-tjänsten Resumebuilder har 48 procent av företagen som redan använder Chat GPT ersatt medarbetare med ai-teknik. Bland företagen svarade 33 procent att Chat GPT definitivt kommer att leda till ytterligare uppsägningar före utgången av 2023, medan 26 procent svarade att det är sannolikt.

Undersökningen genomfördes bland 1 000 företagsledare i USA.

Som Financial Times påpekar har också OpenAI, företaget bakom ChatGPT, tagit fram en forskningsrapport på samma tema.

– Våra rön indikerar att cirka 80 procent av den amerikanska arbetskraften kommer att uppleva att minst 10 procent av deras arbetsuppgifter påverkas av introduktionen av GPT:er (Generative Pre-trained Transformer, journ.anm.), medan cirka 19 procent av arbetskraften kommer att uppleva att minst 50 procent av uppgifterna drabbas, skriver OpenAI.

    Artikeln publicerades först i den norska tidningen Digi.no, och görs tillgänglig för Ny Tekniks läsare genom ett samarbete mellan tidningarna.