TECH

Microsoft lanserar Copilot: Nu kan du ”prata” med Office-apparna

ChatGPT har integrerats i Microsoft 365 så att användarna får en medhjälpare med artificiell intelligens.
ChatGPT har integrerats i Microsoft 365 så att användarna får en medhjälpare med artificiell intelligens.

Med ”Copilot” ska Office-arbetet bli mycket effektivare.

Publicerad Uppdaterad

Lanseringen av chattroboten ChatGPT innebär ett stort steg framåt för att integrera artificiell intelligens (AI) i tjänster som betraktats som ”ointelligenta”. Nu har Microsoft lanserat en ny lösning som ger Office-apparna en riktig ai-injektion med hjälp av just Chat GPT.

Microsoft 365 Copilot är namnet på en ”medhjälpare” med artificiell intelligens som enligt Microsoft kommer att förändra vårt sätt att använda Office i grunden.

Kortfattat fungerar Copilot genom att du, som användare, ger kommandon till AI-medhjälparen, men i stället för knappar och symboler bygger lösningen på vanligt tal och kommandon.

I Word-appen kan du till exempel ge kommandon av typen ”gör det tredje avsnittet mer koncist” eller ”ändra tonen i dokumentet till en mer informell stil”. Med hjälp av sådana korta kommandon kan du använda ChatGPT-tekniken för att skriva, redigera och sammanfatta texter.

Copilot analyserar data

Copilot kan även skriva om och lägga till information och utföra flera andra typer av uppgifter, bland annat ändra aspekter av texten som inte nödvändigtvis är tekniskt felaktiga, till exempel stil och tilltal.

I Excel kan Copilot hjälpa till med att analysera och utforska data och du kan ställa frågor om informationen genom vanligt tal i stället för genom formler. Här kan AI-medhjälparen användas till att upptäcka samband bland uppgifterna, föreslå nya formler och generera modeller baserat på dina frågor med mera.

I Powerpoint kan du använda Copilot för att, till exempel, konvertera befintliga, skrivna dokument till fullständiga presentationer med anteckningar, eller skapa en ny presentation med enkla kommandon. Det är också möjligt att justera layout, omformatera text och annat, med vanligt tal.

”Skapa en femsidig presentation baserad på ett Word-dokument och lägg in relevanta bilder” är ett exempel på ett kommando som kan ges till Copilot i Excel.

Man har även tänkt på Outlook. I appen kan tekniken användas till exempel för att sammanfatta e-postmeddelanden som har mottagits under en viss tidsperiod, skriva ett fullständigt e-postmeddelande utifrån korta instruktioner eller förvandla snabba anteckningar till ett professionellt utformat meddelande.

Teams har infört stöd för Chat GPT

När det gäller Teams har appen redan infört stöd för ChatGPT.

Microsoft har för övrigt ännu en AI-nyhet i rockärmen – Business Chat. Det är en lösning som inhämtar data från flera olika källor – som e-post, dokument, kalendern och presentationer – för att se till att alla i teamet är väl samkörda och koordinerade.

Ett exempel på ett kommando i det här fallet kan vara att sammanfatta samtal, e-postmeddelanden och dokument relaterade till specifika kunder. Business Chat-funktionen bygger i stor utsträckning på Microsoft Graph när det gäller inhämtning av data från flera tjänster.

Microsoft Graph är en utvecklarplattform som kopplar samman olika tjänster och som utvecklare använder för att integrera sina tjänster i Microsofts produkter.

Mer information om Copilot hittar du på Microsoft-bloggen.

    Artikeln publicerades först i den norska tidningen Teknisk Ukeblad, och görs tillgänglig för Ny Tekniks läsare genom ett samarbete mellan tidningarna.