Senaste nyheterna om Chat GPT

Senaste nyheterna om Chat GPT

Vad är ChatGPT? Det är en avancerad ai-baserad chattbot som kan kommunicera med människor genom text. Den är utvecklad av OpenAI och bygger på GPT-teknik (generative pretrained transformer).

Chat GPT är tränad på stora mängder textdata för att förstå och generera meningsfulla svar på olika frågor och förslag. Den använder en kombination av maskininlärningsteknik och språkmodeller för att förstå kontext, grammatik och semantik i inmatningen och generera relevanta svar.

Chat GPT kan användas för att ge information, lösa problem, ge råd eller bara ha en interaktiv konversation. Den kan anpassas för olika ändamål och integreras i olika applikationer och plattformar.

Här samlar vi alla våra nyheter som Chat GPT och Open AI.