ANNONS FRÅN WAGO

WAGO lanserar nu sina bästsäljande anslutningsklämmor tillverkade av återvunnen och biocirkulär plast.

Med 221-serien Grön sänder WAGO en tydlig signal för ökad hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Meike Beimstroh och Sina-Marie Kluss arbetar på helt olika avdelningar på WAGO – en som produktchef, den andra som kanalchef för digital handel. Trots det är de visionärerna bakom den nya, mer hållbara anslutningsklämman WAGO 221 Grön. En del av plasten kommer från återvunna PET-flaskor och biobaserade rester. Det är en tydlig signal på WAGOs engagemang för större hållbarhet och medvetet användande av resurser. Utvecklingen av 221-serien Grön började i företagets eget innovationsystem Kickbox". De två visionärerna presenterade sin idé där för 18 månader sedan.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Meike Beimstroh och Sina-Marie Kluss arbetar på helt olika avdelningar på WAGO – en som produktchef, den andra som kanalchef för digital handel. Trots det är de visionärerna bakom den nya, mer hållbara anslutningsklämman WAGO 221 Grön. En del av plasten kommer från återvunna PET-flaskor och biobaserade rester. Det är en tydlig signal på WAGOs engagemang för större hållbarhet och medvetet användande av resurser. Utvecklingen av 221-serien Grön började i företagets eget innovationsystem Kickbox. De två visionärerna presenterade sin idé där för 18 månader sedan.

— Varje företag som använder plast idag måste hantera hållbarhet och den cirkulära ekonomin om vi vill skydda vår miljö. Plast tillverkas av fossila material, som vi kommer att behöva använda mer sparsamt i framtiden", förklarar Meike Beimstroh.

Kickbox erbjöd den rätta plattformen för detta. Alla som deltar har tre månader på sig att driva sin idé framåt. Kickbox-teamet, lett av WAGOs innovationschef Tobias Lehmann, ger intensivt stöd. I workshops får deltagarna viktig kunskap om innovationsprocesser, prototyputveckling och affärsmodeller, men de utvecklar också sina idéer.

— Det är fantastiskt att vi också kan arbeta med ämnen som ligger lite utanför våra dagliga uppgifter. Att företaget litar så mycket på oss och är stolta över det, motiverar oss, säger Sina-Marie Kluss.

Erbjudandet riktas till alla företagets cirka 9 000 anställda världen över. Det ger dem ett enkelt sätt att presentera och genomföra sina idéer.

— Med Kickbox främjar vi inte bara idéer, utan framför allt innovatörer och etablerar därmed en aktiv innovationskultur på WAGO, säger Lehmann.

Lösning för alla som vill producera eller bygga mer hållbart

Höjdpunkten i Kickbox är dagen när deltagarna presenterar sina idéer för ledningen på WAGO. Målet: Utbyte av information som jämlikar och direkt återkoppling. Med 221-serien Grön tändes gnistan omedelbart.

— Med sin idé träffade de båda något som har upptagit oss en tid: Hur kan vi utöka vår tjänsteportfölj samtidigt som vi fokuserar på hållbarhet och lever upp till vår företagsvision att vara ryggraden i en hållbar och intelligent värld?, säger Karsten Stoll, CTO Interconnection som övervakade projektet som mentor.

— Med den nya 221-serien Green Range erbjuder vi nu en hållbar lösning för alla som vill producera eller bygga mer hållbart.

För de kreativa hjärnorna var detta början på fasen av projektet.

— Direkt efter presentationen fick vi mycket positiv personlig respons. Det faktum att vi arbetar med hållbarhet har motiverat alla enormt, säger Meike Beimstroh, och tänker tillbaka på en turbulent tid.

Det tvärvetenskapliga projektteamet runt de två stod i centrum för utvecklingen. Teknisk utveckling, kvalitetskontroll, inköp, försäljning, produktförvaltning, företagets hållbarhet, certifiering, laboratorium och certifiering – många avdelningar var inblandade.

— Alla i teamet var mycket motiverade och ville få produkten redo mycket snabbt. Utan dem hade vi aldrig kommit så här långt, säger Meike.

Det gemensamma målet var att utveckla en mer hållbar anslutningsklämma som använder plast från alternativa källor och har samma egenskaper, certifieringar och kvalitet som WAGOs bästsäljare: anslutningsklämma i 221-serien med armar.

En blandning av återvunnen och biocirkulär plast har lyckats. De gröna armarna i WAGO 221 Grön serien består av minst 27 procent återanvända PET-flaskor, det transparenta höljet innehåller cirka 77 procent biologiska rester som tallolja, gammalt fett och rester från produktionen av ätbara oljor. Som ett resultat är konsumtionen av fossila resurser betydligt lägre för den mer hållbara 221-serien än för sin orange syster. Samtidigt förblir befintliga plaster i kretsloppet. De metallkomponenter (fjäderstål och koppar) i båda anslutningsklämmorna består till stor del av återvunnet material.

Men utvecklingen fortsätter.

— Från allra första början var det mycket viktigt för oss att produkten skulle vara noggrant optimerad för hållbarhet. Optimum har ännu inte uppnåtts. Vi kan och måste kontinuerligt förbättra, betonar Sina-Marie Kluss och Karsten Stoll lägger till:

— Vårt gemensamma mål är att spara fossila resurser och hålla plast i kretsloppet. WAGO 221 Grön serien är ett viktigt första steg i vår produktportfölj för större hållbarhet och resursbevarande – varken mer eller mindre.

Läs mer om den hållbara anslutningsklämman WAGO 221 Grön.