ANNONS FRÅN ESI

Virtuella prototyper allt viktigare vid fordonsutveckling

Fordonsindustrin förändras i grunden. Elektrifiering och autonoma fordon kräver avancerade lösningar och tester som är både tidskrävande och kostsamma, därför ersätts allt fler fysiska prototyper och tester med virtuella miljöer.

Publicerad Uppdaterad

ESI Group arbetar med avancerade lösningar för virtuella prototyper inom bland annat fordonsindustrin. Exempel på områden där ESI verkar är förcertifiering av krocktester och självkörande teknik, men också virtuell verifiering inom produktutveckling och tillverkningsprocesser.

– Våra lösningar gör det möjligt att virtuellt testa aktiva och passiva förarstöd som nödbromssystem och krockkuddar. Men vi jobbar även med ”pre-experience” som går ut på att simulera körupplevelsen för att optimera saker som klimat-, ljud- och säteskomfort. Varje egenskap kan sedan verifieras och utvärderas enskilt, säger Jonas Fredriksson, Managing Director, ESI Group.

Fordonsaktörer strävar idag efter kortare ledtider och reducerade kostnader i utvecklingsprocessen. Innan framtagning av en fysisk prototyp, är målsättningen att göra virtuella verifieringar och där med minimera risken för problem och ändringar i senare skeden.

– Genom att vi levererar den mjukvara och kompetens som behövs för att modellera verklighetstrogen materialfysik och exakta komponentegenskaper i en produkt-utvecklingsprocess, kan vi ersätta dyra och långsamma provningar i fysisk miljö.

Att involvera virtuella tester tidigt i en utvecklingsprocess kan även ha andra positiva fördelar menar Jonas Fredriksson. Exempelvis begränsas klimatavtrycket då man inte är i behov av lika många fysiska prototyper i sin produktutveckling som tidigare. Samtidigt menar han att fordonsaktörer idag generellt behöver bli bättre på att anamma fördelarna med ny teknologi.

– Elektrifiering skapar nya förutsättningar för både produkt och produktion vilket gör virtuella verktyg än mer relevanta. Autonoma och elektrifierade fordon innehåller exempelvis mer kablage och sensorer, såsom kameror och radar, men också avancerad mjukvara. Idag använder vi exempelvis VR som en komponent för verifiering, vilket skapar unika möjligheter för agila arbetssätt och testning av tillverkning utan fysiska prototyper.

Fordonsindustrin står inför stora utmaningar, dels genom det omfattande teknikskiftet, men också genom att nya affärsmodeller uppstår som en naturlig del av utvecklingen. Jonas Fredriksson förklarar; 

– I framtiden kommer vi allt mer förlita oss på mobila tjänster och autonoma fordonslösningar. Köregenskaper utifrån det traditionella förarperspektivet kommer att flyttas till ett passagerarperspektiv då självkörande teknik blir allt vanligare. Det gör exempelvis att fordonskupén kommer att utformas annorlunda, vilket i sin tur ökar kraven på innovativa utvecklings- och tillverkningsprocesser bland fordonsaktörerna.

Läs mer om ESI group här

Faktaruta

ESI Group är en ledande innovatör inom programvara och tjänster för virtuella testmiljöer. ESI är specialiserade på materialfysik och har utvecklat en unik kompetens för att hjälpa industriella tillverkare att ersätta fysiska prototyper med virtuella prototyper. Det gör det möjligt att tillverka, montera, testa och förcertifiera framtida produkter.

ESI:s kundbas sträcker sig över flertalet branscher. Företaget sysselsätter omkring 1200 specialister världen över för att tillgodose behoven hos kunder i mer än 40 länder.