ANNONS FRÅN PITEÅ KOMMUN

”Vi vill förenkla mötet med medborgare och näringsliv”

Piteå kommun vill effektivisera verksamheten för samhällsbyggnad. Ett led i utvecklingen är att använda befintliga resurser till att skapa maximal kundnytta, både för medborgare och nya företag i regionen.

Publicerad Uppdaterad

Sveriges kommuner står idag inför stora utmaningar då man förväntas leverera tjänster av hög kvalitet med allt knappare resurser. Kommunerna behöver därför vara proaktiva och skapa förutsättningar för att arbeta mer innovativt.

Verksamheten för samhällsbyggnad i Piteå kommun syftar till att möta framtiden med rätt förutsättningar. Med verksamhetsutvecklingsprojektet SAMBO placerar man människan i centrum genom införandet av aktivitets- och tillitsbaserade arbetssätt i nya kontorslokaler.

– Flytten är en del i ett internt förändringsarbete med målet att förbättra samverkan och processer för samhällsutvecklingen. De nya lokalerna möjliggör en större kunskapsbank, och när människor med olika bakgrund och kompetenser kan mötas och samverka främjas också innovation och utveckling, säger Emma Lundbäck Wredenberg, projektledare, SAMBO, Piteå kommun.

Den nya arbetsmiljön ger även Piteå kommun möjligheter att utveckla sina tjänster för att bättre kunna möta och skapa nytta för medborgarna.

– I vår förvaltning arbetar vi för att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om boende, utbildning, arbete eller företagande. Ett led i att möjliggöra det är att förenkla medborgarnas ärenden hos oss. För oss innebär det att arbeta mer digitalt och utveckla våra arbetsmetoder och samarbeten.

– Vi är nu i övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket innebär att miljön ska främja det arbete vi vill utföra, och inte tvärtom. Enligt senare studier stöder också arbetssättet samarbete och flexibilitet bättre än traditionella kontorsmiljöer, menar Emma Lundbäck Wredenberg. 

En viktig del i att också förenkla mötet med näringslivet är investeringsprojektet Haraholmen som är på väg att bli ett nytt grönt industriområde i regionen.

Enligt Martin Lindberg, enhetschef vid planeringsavdelningen, Piteå kommun, har det geografiska läget med hamn, järnväg, vindkraft och närhet till E4:an goda förutsättningar att bli ett klimatsmart och kostnadseffektivt transportnav för tillväxt; 

– Vi är på god väg med etableringen av nya företag vid Haraholmen samtidigt som vi ser ett fortsatt stort intresse för regionen i stort. För att nämna några exempel har Lindbäcks byggt Europas modernaste husfabrik här, medan Sunpine satsar närmare 250 miljoner kronor på utökad produktion av biodrivmedel.

– SAMBO och Haraholmen är ett målmedvetet samlat initiativ för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och ort, men också lättillgänglig mötesplats för så väl medborgare som företag, avslutar Emma Lundbäck Wredenberg.

Faktaruta

Piteå kommun samhällsbyggnadsförvaltning
Är en bred verksamhet som bland annat ansvarar för detaljplaner, bygglov och trafikplanering i kommunen. Förvaltningen arbetar också med traditionella mjuka värden i form av arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och flyktingmottagning. Mellan 2015 och 2020 satsar Piteå kommun, näringslivet, EU och region Norrbotten tillsammans omkring en miljard svenska kronor på olika verksamheter vid Haraholmen med syfte att främja etableringen av nya företag.

Läs mer på: www.pitea.se