ANNONS FRÅN COMSOL

Vad är så speciellt med den här färgskalan?

Virvelgatan bakom en sfär simuleras med COMSOL Multiphysics och visualiseras med den nya färgskalan Cividis som är optimerad för personer med defekt färgseende.

8% av alla män och 0,5% av alla kvinnor ser vad som är så speciellt med den nya färgskalan som kallas Cividis. Den är nämligen framtagen för att de med defekt färgseende ska kunna tyda simuleringsresultat korrekt.

Publicerad Uppdaterad

Som barn gjorde de flesta av oss undersökningar för att se om vi lider av defekt färgseende som ibland felaktigt kallas färgblindhet. Med hjälp av pseudoisokromatiska tavlor som utgör en samling av färgade prickar kan det utläsas vilken typ av färgsinnesdefekt personen har. Om du kan se sifforna i bilden nedan lider du inte av röd-grön färgblindhet.

I tekniska rapporter är det vanligt att resultaten visualiseras med färgsprakande bilder. Olika färger representerar olika värden och i de flesta simuleringsmjukvaror används regnbågsskalan som innehåller en stor mängd kombinationer av färger från blått, grönt, gult, orange till rött. För ingenjörer med defekt färgseende kan illustrationerna feltolkas och missuppfattas. Man skulle kunna tänka sig att en svartvit skala borde hjälpa dem, men det är tyvärr svårt att se skillnader i en gråskala. Så vad finns det för alternativ? I bilderna nedan visualiseras flödeshastigheten i en omrörare som har simulerats med COMSOL Multiphysics. I bilden längst till vänster används en regnbågsfärgskala, som är det vanligast typen av färgskala. Bilden i mitten visar hur en person med röd-grön färgblindhet kan uppleva den vänstra bilden, då den röda delen upplevs som en mörk grå-gul färg. En lösning på problemet är att skapa en ny färgskala som i bilden längst till höger, så den kan ses även av de med defekt färgseende.

Onödigt svåra färgskalor kan också göra att vi läser av bilderna långsammare och i vissa fall läser vi av dem fel. Därtill vet vi också att många av oss har defekt färgseende utan att veta om det. Vi kan därför inte vara säkra på att de exakta resultaten som visuliseras verkligen upplevs korrekt av andra. Med bakgrund av skapade forskare på Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) en ny färgskala, Cividis, som är optimerad för färgsinnesdefekt och som kan användas för att presentera vetenskaplig forskning.

Den senaste versionen av COMSOL Multiphysics innehåller Cividis och en uppsjö av andra alternativ för att användare ska kunna visualisera resultaten på bästa möjliga sätt. Nedan är ett urval av tillgängliga färgskalor. Vilken är din favorit och är du säker på att du upplever färgskalorna som dina kollegor?  

REFERENSER

Optimizing colormaps with consideration for color vision deficiency to enable accurate interpretation of scientific data

COMSOL Blog: A Simulation Color Table for Engineers with Color Vision Deficiency

FAKTA

COMSOL levererar simuleringsmjukvara som används inom forskning och utveckling. Kunderna finns inom alla olika typer av företag, forskningslaboratorier och universitet. COMSOL Multiphysics® och COMSOL Server™ är svenskutvecklade mjukvarumiljöer för modellering och simulering av fysikaliska system. En speciell styrka är förmågan att ta hänsyn till kopplade fenomen, vilket kallas multifysik. Tilläggsprodukterna utökar simuleringsplattformen för applikationer inom elektromagnetism, mekanik, strömningsmekanik och kemi. COMSOL Multiphysics® kan länkas mot de vanligaste tekniska beräknings- och CAD-verktygen. COMSOL grundades i Stockholm 1986 och har idag cirka 500 medarbetare på 22 kontor runt om i världen.

För mer information: www.comsol.se