ANNONS FRÅN TOYOTA MATERIAL HANDLING

Toyota Material Handling Europe dubblerar investeringar i forskning och utveckling

Logistikbranschen befinner sig mitt i ett teknikskifte med automatiserade truckar och AI-styrda system. Toyota Material Handling Europe dubblerar nu sina investeringar i forskning och utveckling för att ligga i framkant.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Att tänka framåt och innovativt är centralt för Toyota Material Handling Europe, en global tillverkare av materialhanteringsutrustning. Med investeringen i F&U har de tre tydliga mål: att få fram fler produkter på kortare tid, bygga gränsöverskridande partnerskap och att utveckla ny teknologi som möjliggör effektivare, säkrare och mer hållbar logistik. Särskilt inom områden som batteriteknik, energieffektivitet, artificiell intelligens, machine vision, autonoma fordon, IoT och fleet management.

– Det händer mer än någonsin i vår bransch vilket ställer stora krav på oss som organisation, men vi är väl positionerade för att möta framtiden. Vi bygger både vår interna förmåga samtidigt som vi etablerar spännande samarbeten med till exempel forskningsinstitut och startup-arenor för att säkra att vi kan driva teknikutvecklingen i vår bransch och möta våra kunders framtida utmaningar på nya och innovativa sätt, säger Johan Brynås, Head of Research and Innovation Office på Toyota Material Handling Europe.

Johan Brynås, Head of Research and Innovation Office på Toyota Material Handling Europe.

Mitt i ett pågående teknikskifte

Automatiserade truckar i olika former har funnits sedan 50-talet, men de senaste åren har utvecklingen accelererat. En av de mest omvälvande förändringarna är framstegen inom machine vision och AI, vilket möjliggör en tredimensionell förståelse av sin omgivning för truckarna. Detta innebär att de kan navigera autonomt, agera på förändringar i miljön och även samarbeta med människor på ett helt nytt sätt.

– Jag tror man ibland glömmer att logistik och våra produkter finns överallt där gods hanteras. Våra truckar påverkar många delar av samhället och finns i alla branscher. Vi på Toyota Material Handling Europe har också en stor mångfald av kunder, vilket ger oss möjligheten att arbeta med olika segment samtidigt. Eftersom skiftet mot autonoma truckar går olika fort i olika branscher kommer vi att kunna erbjuda både traditionella och autonoma truckar, vilket främjar utvecklingen. Genom vår förståelse för kundernas behov och vårt breda utbud kan vi snabbt anpassa våra lösningar för att skapa den bästa setupen för varje kund, säger Frida Nordquist, Strategic Innovation Program Manager på Toyota Material Handling Europe.

Frida Nordquist, Strategic Innovation Program Manager på Toyota Material Handling.

Innovationsresa från idé till kund

Medarbetare inom R&D på Toyota Material Handling Europe kan följa och påverka produkterna genom hela livscykeln från design och utveckling, till tillverkning, implementering hos kund och eftermarknad. Genom samarbeten med startups, techbolag och forskningsinstitut i Sverige och Europa tar de kontinuerlig del av nya idéer med starkt fokus på att bli såväl effektivare som mer innovativa och forskningsinriktade.

– En viktig del för oss är att inte bara leverera produkter, utan att bidra till att våra kunders processer kan effektiviseras och göras säkrare. Vi driver dessa frågor tillsammans med flera andra branschaktörer, t.ex. start-up arenan IndX ihop med Saab, Husqvarna och Väderstadverken, Log!Ville i Belgien och vårt eget Logiconomi-koncept. Här är vår ambition att skapa ett ekosystem där hållbarhet och banbrytande teknik sammanstrålar, säger Frida Nordquist.

Människan och maskinerna

Bolaget ser inte den snabba utvecklingen inom automatisering som en väg till att ersätta människorna i processerna.

– Självkörande teknik blir allt mer tillgänglig, vilket öppnar upp nya möjligheter för både autonoma och manuella truckar. Autonoma truckar kan effektivisera transporter och lagerhantering, medan manuella truckar fortfarande behövs för mer komplexa uppgifter och i trånga utrymmen. I framtiden kommer vi att se ADAS-liknande system (Advanced Driver Assistance Systems) i manuella truckar. Detta teknikskifte kommer inte att ersätta alla manuella truckförare, men det kommer att ge dem nya verktyg för att utföra sina jobb på ett säkrare, effektivare och mer hållbart sätt, säger Johan Simonsson, Director of Research & Development Warehouse på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

Johan Simonsson, Director of Research & Development Warehouse på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

Att innovation sitter i företagets DNA syns inte minst på den färgprofil som ramar in kommunikationen kring innovation. Här samspelar färgerna blått och orange, som båda har en särskild betydelse. Den blå ”Innovation blue” har länge använts på företagets konceptprodukter, medan den välkända ”Production orange” återfinns på de truckar som serietillverkas och marknadsförs över hela världen. Genom samspelet mellan färgerna vill man visa resan från idé till konkret produkt.

Nya arenor med hållbarhet i fokus

Företaget ser en spännande framtid där logistikbranschen kan bli en möjliggörare för även annan hållbar teknik i hela samhället. Här har Toyota Material Handling Europe både en möjlighet och ett ansvar att vara ledande.

– Logistikbranschen kan stötta FN:s globala mål på otroligt många sätt, men då måste vi verkligen agera. Vi har långt gånga planer på att starta nya arenor för samverkan, där vår ambition blir att skapa bred samhällsnytta. Här kommer vi att utforska hur både vi och andra aktörer kan utveckla lösningar som inte bara flyttar varor effektivare, utan också flyttar oss närmare ett hållbart och mer rättvist samhälle, avslutar Johan Brynås.

Läs mer om hur Toyota Material Handling Europe kommer att öka sina investeringar i forskning och utveckling.