ANNONS FRÅN ADVANCED SOLTECH

Solelbolaget som driver verklig klimatförändring

Advanced Soltech är mer än bara ett företag – det är en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar. Som ett solelbolag, inte en tillverkare, arbetar företaget med målet att bidra till rena, hållbara energilösningar i Kina, genom att sälja producerad solel till sina kunder. Nu genomför de en nyemission för fortsatt tillväxt med en teckningsperiod som löper mellan 28 augusti – 11 september 2023.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Kina står som världens största solenergimarknad, och här har Advanced Soltech hittat en mogen och fungerande arena. Detta i kontrast till vissa marknader, inklusive Sverige, som brottas med oseriösa aktörer och oklara regler. – Att producera en kilowattimme el i Kina medför utsläpp om cirka 670 gram koldioxid-ekvivalenter, medan motsvarande siffra i Norden är 55 gram. Vi byter ut världens smutsigaste producerade el mot världens renaste när vi gör det i Kina, säger Max Metelius, vd på Advanced Soltech:

Advanced Soltech, som är ett så kallat, distribuerat solbolag, vilket innebär att de säljer el från kundernas tak direkt till kunderna, har en imponerande effekt på klimatet. Siffrorna talar för sig själva – förra året sparade Advanced Soltech hela 125 000 ton koldioxid.

– Vi är på den marknad där vi kan bidra som mest till en hållbar värld, säger Max Metelius.

Läs mer om Advanced Soltech här

Utöver klimatnyttan finns även en lokal nytta. Kolbaserad elproduktion släpper ut skadliga partiklar, som svavel och kväveföreningar, vilka kan leda till lungcancer och luftvägsproblem. Detta undviks med företagets solenergi.

Advanced Soltechs affärsmodell är inte bara finansiellt framgångsrik tack vare god marginal på såld el samt lägre distributions- och skattekostnader som modellen medför, utan även tack vare företagets diversifierade kundbas. Företaget har 176 solanläggningar och dess kunder verkar inom en mängd olika sektorer, från tillverkning av elektronik och bildelar till läkemedel och bomullstops. – Vi är inte beroende av en specifik sektor i Kina, vilket innebär att vi har ett diversifierat kundunderlag. Detta minskar motparts- och kreditrisken, säger Max Metelius.

När man blickar framåt har Advanced Soltech högt satta men realistiska mål. – Vårt mål är att fyrfaldiga vår installerade kapacitet till 2026, från nuvarande 252 MW till 1 000 MW, vilket vi kommer kunna genomföra genom att finansiera installationerna via långivare i Kina, säger Max Metelius.

Nyfiken på att investera? Läs mer här

Advanced Soltech har nyligen genomfört en refinansiering av dyra svenska obligationer om drygt 900 MSEK, och ersatt dessa med kinesisk finansiering till betydligt lägre kostnad. Detta har avsevärt förbättrat bolagets finanser samtidigt som det minskat valutarisken. Refinansieringen förbättrar inte bara företagets finansiella styrka, utan ger också det utrymme som företaget behöver för att expandera verksamheten.

Varför genomförs denna nyemission? Bolaget kommer att återbetala en sista utestående svensk obligation om 70 MSEK. Övrigt kapital går till investeringar i nya anläggningar, vilket är i linje med Advanced Soltechs tillväxtstrategi och vision att bidra till en hållbar energiframtid.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Teckningsperiod: 28 augusti – 11 september 2023
Emissionskurs: 10 kronor per aktie
Emissionsvolym: 99 MSEK
Nya aktier: 9 881 293
Nu utestående aktier: 53 774 152
Prospekt och info: advancedsoltech.se eller eminova.se
info@advancedsoltech.com (08-425 031 51 - Bolaget)
info@eminova.se (08-684 211 00 – Eminova)

Om Advanced Soltech:

Advanced Soltechs affärsmodell går ut på att installera, äga och förvalta solcellsanläggningar på taken till bolagets kunder som främst utgörs av stora bolag i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i ett 20-årigt avtal att köpa den el deras solenergianläggning genererar. För 2024 prognostiseras en intäkt på 272 MSEK och en vinst före skatt på 55 MSEK. Bolagets aktie handlas på First North Growth Market, under symbolen ”ASAB”