ANNONS FRÅN LOGISTIK & TRANSPORT

Den livsviktiga logistiken

En välfungerande logistik är inte längre en lyx, istället har det blivit en hygienfaktor. Men vad händer när allt ställs på ända under en kris som covid-19? Helt plötsligt står logistiken i centrum och pressen på branschen ökar ytterligare.

Publicerad Uppdaterad

Under den rådande krisen är det många branscher som blivit drabbade och många företag som fått arbeta med att ställa om. För logistikbranschen har covid-19 inneburit en ännu större upptrappning av den trend som under de senaste åren blivit allt mer tydlig. Logistiken måste fungera, det finns inga andra alternativ.

Men vad betyder det för logistikföretagen?

- Krisen ställer ohyggliga krav på logistiken. Det är en bransch som går starkt på grund av den bunkring som skett och det faktum att många restauranger stängt ned. Samtidigt har ju vi blivit lika drabbade av sjukskrivningar och högre krav på restriktioner som alla andra branscher, säger Nicholas Pettersson, vd på Dagab.

Läs mer om mässan/konferensen Logistik & Transport.

Dagab är Axfood Gruppens supportföretag som ansvarar för sortiment, inköp och logistik. Praktiskt har deras dagliga verksamhet förändrats drastiskt på grund av Corona.

- Det har handlat om att hantera enorma volymer av varor samtidigt som många inkommande leveranser från andra länder strypts eller minskat drastiskt. Vi har haft operativa ledningsmöten morgon och kväll, 7 dagar i veckan. Och på det har vi också gjort ett jättearbete när det kommer till att säkerheten för vår egen personal.

Logistik och transport är essentiella delar av värdekedjan, framförallt i livsmedelsbranschen. Krisen förhöjer inte bara logistikens roll utan förstärker även den observation Dagab gjort sedan tidigare, menar Nicholas.

- Vi kan se att de allra flesta företag ser på logistik som en funktion, det har blivit ännu tydligare under krisen. Man måste förändra det och börja se logistik som en process. När man ser det som en funktion fastnar man i effektivisering och att kapa kostnader på olika ställen. Det är för mig en hygienfaktor. Ser man istället på det som en process kan man använda den för att bli konkurrenskraftig.

Covid-19 har belyst en stor del av de problem som finns i logistikbranschen idag och visat svart på vitt vilka förbättringar som behövs. Dagab själva anser att en av krisens största konsekvenser för branschen kommer att vara utveckling av det egna konceptet.

- Under kris så tenderar människor att vända sig till det som är tryggt. Om du inte har ett tydligt koncept och konsumenterna inte förstår vem du är kommer de inte att välja dig.

Framgent kommer alla logistikföretag behöva se över sina processer. Är beslutsleden för långa? Har man en infrastruktur som snabbt kan reagera i kris? Och framförallt - var kommer varorna ifrån?

- På längre sikt kommer den här krisen påverka hur vi sourcar våra varor. Vi behöver fråga oss själva; Vad ska vi köpa? Hur ser vi på lokalt sortiment? Och vad ska köpas utomlands? Nu har vi märkt att vi måste utöka det lokala sortimentet för att säkra kundmötet och kunna skapa garantier.

Den 3-4 november 2020 pågår Logistik & Transport, mässa och konferens, på Svenska Mässan i Göteborg. Mötesplatsens ändamål är att samla beslutsfattare och branschkunniga för att utbyta erfarenheter, inspirera varandra och framförallt utveckla flödeskedjan, nationellt och globalt

Annonsinformation:

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@almatalent.se.