ANNONS FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE

CLIP möter företags aktuella och framtida behov

I år firar FoU-centret Center för logistik och innovativ produktion (CLIP) vid Högskolan i Gävle tioårsjubileum. CLIP är verksamt inom industriell ekonomi vid högskolan och har bland annat som mål att erbjuda regionen tillgång till kompetens inom logistik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften.

Publicerad Uppdaterad

I år firar FoU-centret Center för logistik och innovativ produktion (CLIP) vid Högskolan i Gävle tioårsjubileum. CLIP är verksamt inom industriell ekonomi vid högskolan och har bland annat som mål att erbjuda regionen tillgång till kompetens inom logistik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften.

– Cirka 20 forskare arbetar inom CLIP, samtidigt utbildar de högskolans studenter. Studenterna får tillgång till aktuell forskning vilket berikar deras utbildning, säger Lars Bengtsson som är centrumföreståndare för CLIP och har varit med sedan starten.

Forskargruppen varierar i ålder och geografisk bakgrund. Gunnar Herdin, biträdande centrumföreståndare för CLIP, berättar:

– Vi har exempelvis forskare från Asien, Europa, Amerika och Sverige. Det är också en stor spridning i ålder. Detta ger en dynamik som bidrar till resultaten.

Läs om CLIP.

CLIP arbetar efter tre fokusområden – hållbar logistik, smart produktion och öppen innovation.

Hållbar logistik

– Inom denna grupp är ett fokus på hållbara utvecklingar av städer och hamnar. Idag är många hamnar utlokaliserade från staden, inte minst här i Gävle. Vad händer med planeringen, beslutsfattandet och infrastrukturen då? Det har bland annat jag och Angela Carpenter forskat om, vilket också resulterat i boken ”European Port Cities in Transition”, säger Rodrigo Lozano, co-director för CLIP.

Läs mer om boken.

Smart produktion

Inom denna grupp bedrivs forskning kring bland annat human lean, som har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem. I korta drag går human lean ut på att genom att sätta företagens värdeskapare – de som står på golvet – i centrum. Det är de som skapar värde för kunden och övriga delar av företaget ska stödja dessa värdeskapare.

– Human lean förutsätter ett ledarskap där chefer aktivt stödjer personalen genom att medarbetare får en meningsfull, begriplig och hanterbar situation i sitt arbete. Denna bit missar många västerländska företag när de implementerar lean, säger Gunnar Herdin och fortsätter:

– Bengt Halling har lång erfarenhet i ämnet. Efter att ha levt i Japan och upplevt gapet mellan Toyotas filosofi och lean på nära håll har han tagit fram konceptet ”human lean”, vilket har fått filosofin att fungera även i Sverige. Nu har vi på Högskolan i Gävle bland annat hjälpt industrin att implementera human lean. Resultatet blev högre produktivitet och kvalitet samt lägre sjuktal.

Bengt Hallings avhandling.

Öppen innovation

– Inom öppen innovation forskar vi bland annat på horisontell innovationsledning, HIL, och varför en produkts utveckling måste gå horisontellt, säger Gunnar Herdin.

CLIP firar tioårsjubileum i år, och Gunnar Herdin ser ingen anledning att sluta.

– Vår styrka är att de forskningsfrågor vi tar oss an samtidigt är företagens aktuella utmaningar. Det har vi fått kredd för och nu har också företag börjat kontakta oss när de står inför en viss utmaning.

Annonsinformation:

CLIP är en forskningsorganisation inom Industriell ekonomi på Högskolan i Gävle som grundades 2009. Består av 18 forskare och 3 erfarna praktiker. För kontakt: gunnar.herdin@hig.se eller 076 020 7600.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@almatalent.se.