ANNONS FRÅN TELE2 FÖRETAG

AirForestry och Tele2 banar väg för framtidens skogsgallring

Med en stark vision och fokus på effektivitet grundades AirForestry 2020. Deras innovativa lösning med eldrivna drönare för gallring strävar mot att skapa ett mer hållbart och effektivt skogsbruk.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Advertisement

– Jag är skogsägare i grunden, utbildad maskiningenjör och har jobbat med dessa frågor i 10 år. Under den tiden har jag ofta brottats med de stora utmaningarna som finns med dagens skogsmaskiner och deras påverkan på skogens närmiljö. Min medgrundare Mauritz har utvecklat sensorer för autonoma fordon och forskat på elflyg under lång tid. Tillsammans förstod vi att det fanns stora vinster att göra för miljön genom att gallra träd från luften, säger Olle Gelin, vd på AirForestry.

Redan i tidig ålder, under uppväxten på en skogsfastighet, insåg Olle Gelin behovet av ett mer hållbart skogsbruk. Detta ledde till grundandet av Airforestry tillsammans med Markus Romar, Caroline Walerud och Mauritz Andersson. Med sex meter stora eldrivna skördedrönare kan AirForestry nu gallra skog från luften. Den innovativa tekniken minskar inte bara koldioxidutsläppen, den gynnar också skogens förmåga att binda kol.

Privat 5G-nät föder nya möjligheter

Tele2 och Nokia samarbetar med AirForestry i ett pilotprojekt för att testa 5G-teknik i skogsbruket. Under 2024 tillhandahåller Tele2 och Nokia ett mobilt privat 5G-nät till AirForestry. Nokias Digital Automation Cloud (DAC) garanterar tillförlitlig prestanda, hög bandbredd och låg latens, medan Tele2 ansvarar för en stabil uppkoppling via 5G-systemet. Om pilotprojektet visar sig framgångsrikt är ambitionen att implementera lösningen i kommersiell skogsdrift.

I samtalen med Olle Gelin framstår vikten av det privata mobila 5G-nätet som avgörande. Den stora drönaren kommer att kunna hämta och flytta stora träd, och samordningen av flera olika drönare blir kritisk, vilket gör en tillförlitlig uppkoppling central.

– Det är vad Tele2 bidrar med i den här lösningen, med pålitlig anslutning för att skicka vidare kommunikationen till operatören och industrin, säger Olle Gelin och fortsätter:

– Tele2 kan erbjuda ett privat mobilt 5G-nät och det är en viktig förutsättning för att ta denna teknologi till nästa steg, rent kommersiellt. Tele2 levererar en flexibel lösning som har skräddarsytts till AirForestrys behov.

Stefan Trampus är affärsområdeschef på Tele2 Företag och var på plats för installationen av privat mobilnät hos AirForestry:

– Det är oerhört glädjande att få vara med på den här resan och bidra till realiseringen av helt nya innovationer. 5G och privata nät tar bort tidigare begränsningar och skapar obegränsade affärsmöjligheter, och vi ser fram emot fler tillämpningar som kan öka företagens innovations- och konkurrenskraft.

AirForestrys grundare Olle Gelin och Stefan Trampus, företagsansvarig Tele2 .

IoT är en viktig spelare – så även för skogsbruket

I en värld där allt hänger ihop ökar konsumenternas krav på spårbarhet och hållbarhet. De vill veta varifrån produkterna kommer och hur de har producerats. Detta skapar ett behov av att kunna följa produkten genom hela sin värdekedja, från skogen till konsumenten. AirForestry möter detta behov genom att använda avancerad sensorteknik, robust uppkoppling och effektiv dataöverföring. Med detta system kan de samla in detaljerad information om varje produkt och dess resa genom värdekedjan.

– Vår lösning behöver vara väldigt tekniskt robust för att fungera med den miljö vi verkar i. Att teknologin kan leverera i alla aspekter och i den typ av extrema miljöer där skogsbruket sker är viktigt, säger Olle Gelin.

Drivkraften - Ett mer hållbart och effektivt skogsbruk

– AirForestry drivs av en stark vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Gallring är en viktig del av den aktiva skogsskötseln och bidrar till att öka skogens värde. Att bruka skogen är ett långtidsprojekt och skogens olika värden ska bevaras för framtida generationer, säger Olle Gelin och avslutar:

– Genom att gallra från luften kan vi skapa ökad tillväxt i skogen. Vi pratar om miljoner ton extra ved som kan produceras, bara i Sverige. Ett ton ved är ett ton koldioxid så det handlar om 4-20 miljoner ton ytterligare koldioxidlagring i svensk skog. Att gallra träd från luften skulle alltså kunna vara med och ta Sverige halvvägs till netto-noll. Vi ser framför oss en framtid med mer välmående skogar och ett skogsbruk oberoende av fossil energi. Vi vill bevara skogen och dess värden för alla att ta del av, för lång tid framöver.

Läs mer om tjänsterna från Tele2.