ANNONS FRÅN ACTING HR

Acting HR och Cyient i hållbart samarbete

När arbetsmarknaden ständigt förändras, står företag inför ett stort behov av hjälp inom HR- och organisationsfrågor. Ingenjörsbolaget Cyient har i samarbete med Acting HR, identifierat en interimslösning som främjar smidighet och ökad anpassningsförmåga. Något som möjliggör ett effektivare arbete och ökad konkurrenskraft i en föränderlig arbetsvärld.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Cyient är en global aktör som erbjuder konsulttjänster inom flera olika branscher, inklusive energi, medtech, tillverknings- och kemiindustrin. Med sina 17 000 anställda världen över har de blivit en viktig aktör i tekniklandskapet, kända för sin innovativa förmåga att lösa komplexa problem. Fredrik Nilsson, vd för Cyient Sverige berättar mer:

– Cyient är ett tillväxtbolag, och vi ska bli större. Det ger både ett ekonomiskt värde och möjligheten att utföra andra typer av projekt. Cyient ser en växande efterfrågan av klimatsmarta och energieffektiva tjänster, särskilt med tanke på EU:s klimatmål som syftar till att vara koldioxidneutrala till 2030. Det är en utmanande omställning på kort sikt, och det kommer inte att ske utan teknikföretag som Cyient.

Fredrik Nilsson, vd Cyient Sverige.

För en hållbar tillväxt

Fredrik Nilsson menar att det krävs en gemensam insats från många aktörer för att nå EU:s miljömål. Cyient har som mål att vara koldioxidneutrala 2025. Med sitt starka fokus på hållbarhet har Cyient positionerat sig som en ledande aktör inom den klimatsmarta omställningen. Cyients väg mot hållbarhet handlar om att skapa robusta arbetsstrukturer och en trygg arbetsmiljö.

– Att bli koldioxidneutrala är en central del av Cyients strategi. Det handlar inte bara om att minska miljöpåverkan. Alla delar av vår verksamhet ska vara hållbar - ekonomiskt, socialt, miljömässigt och jämställd.

För att möjliggöra detta såg Cyient Sverige sitt behov av HR-stöd, och kontaktade Acting HR. Genom att erbjuda behovsanpassade HR-tjänster och interimslösningar har de blivit en viktig partner för Cyient i deras resa mot hållbarhet. Maria Libäck, vd på Acting HR berättar mer:

– Acting HR har visionen att vara en affärsmässig HR-partner till företag och organisationer. Vi paketerar och skräddarsyr våra tjänster utifrån kundens specifika behov och verksamhetsmål. Vi täcker alla delar inom HR-området som är omfattande och till stor del lagstyrt. Vår affär är att arbeta som om vi vore verksamhetens ”egen HR”. Det kan vara både för de som saknar eller har begränsad HR eller de som har ett tillfälligt behov av förstärkning som till exempel interimslösningar.

Enligt Maria Libäck har HR-arbetet historiskt sett bestått av i huvudsak administration jämfört med att idag vara en viktig parameter och nyckelkomponent till effektivitet, lönsamhet men också att vara en nyckelkomponent för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Maria Libäck, vd Acting HR.

– För verksamheter med anställda är arbetet med HR en grundläggande del. Med vår hjälp kan verksamheter få stöd i att förstå vad de behöver ha på plats eller inte. Som till exempel lagkrav, viktiga komponenter och vad som ger effekt, utifrån verksamhetsmål och förutsättningar.

Fredrik Nilsson menar att det för Cyient Sverige varit en absolut nödvändig resurs i deras resa mot tillväxt.

– Du får snabbt ett tryggt verktyg för att ta nästa steg. Låt säga att du har ett företag som växer snabbare än planerat. Eller som det varit för oss, att gå från överlevnad under pandemin till att satsa på tillväxt. Där behövde vi hjälp från Acting HR. Cyient kommer även behöva stöd vid nästa trappsteg, säger Fredrik Nilsson.

Lärdomar från interimsamarbetet

Samarbetet mellan Acting HR och Cyient har lett till lärdomar åt båda håll. Genom att navigera kring utmaningar inom kompetensförsörjning, behovet av flexibilitet och snabbt stöd inom HR-relaterade frågor har Acting HR fått insikter som stärker deras förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar.

– Vi ser att många bolag likt Cyient letar utanför Sverige för att hitta rätt kompetenser. Vid dessa tillfällen kan lagar och regler vara en utmaning särskilt då nya medarbetare lyder under andra länders regelverk. Det kan också vara så att flera är anställda på hybrid eller arbetar helt på distans. Detta har ökat efter pandemin men för IT- och techbolag har det varit en verklighet längre än så. Att ha koll på arbetsmiljön och dess regelverk är inte alltid självklart vilket vi har fått möjlighet att utveckla och paketera på ett bra sätt, säger Maria Libäck.

HR-screening: Strategisk kartläggning för startups

Maria Libäck betonar att det är människor som står bakom ett arbete och framdrift. Och att etablera ett affärs- och verksamhetsnära HR-arbete har värde och kan vara avgörande för utvecklingen framåt. Speciellt för bolag i startgroparna.

– Det händer att startups gör stora investeringar, rekryterar och signar samarbeten med leverantörer inom HR området, helt i onödan. Ett värdefullt tips är att börja med att göra en kartläggning av nuläge och behov. Detta kan man göra med en enkel HR-screening som ger en bra vägledning kring vad för slags stöd man behöver. De viktigaste HR-aspekterna är de legala delarna vilka man måste följa och hålla koll på. Att i tidigt skede också förstå arbetsgivarvarumärket är A och O då det genererar exponering mot befintliga och potentiella medarbetare. Ett starkt arbetsgivarvarumärke har stor fördel på marknaden och är en av de delar som bidrar till tillväxt, avslutar Maria Libäck.

Läs mer om Acting HR.

Acting HR är sponsor till 33-listan, läs mer här.