RYMDEN

James Webb-teleskopet bakom fynd av kolkälla på Jupitermånen Europa

Jupiters måne Europa fotad med hjälp av instrumentet Nircam på James Webb-teleskopet.
Jupiters måne Europa fotad med hjälp av instrumentet Nircam på James Webb-teleskopet.

Månen Europa är en av platserna i solsystemet där forskare tror att liv skulle kunna uppstå. Nu har astronomer sett tecken på att månens underjordiska hav innehåller kol – ett ämne viktigt för liv.

Publicerad

Det finns en handfull himlakroppar i vårt solsystem där liv potentiellt kan finnas eller uppstå. En av dessa världar är Europa, Jupiters fjärde största måne. Forskning har tidigare visat att det under månens isiga yttre skal finns stora salta oceaner, men om haven innehåller livsviktiga ämnen har varit okänt.

Med hjälp av data från James Webb-teleskopet har astronomer nu hittat koldioxid på särskilda områden på månens yta. Kol är ett av de ämnen som behövs för att liv som vi känner det ska kunna uppstå.

– På jorden gillar livet kemisk mångfald – ju mer mångfald, desto bättre. Vi är kolbaserat liv. Att förstå kemin i Europas hav kommer att hjälpa oss avgöra om det är fientligt mot liv som vi känner det, eller om det kan vara en bra plats för liv, säger Geronimo Villanueva vid Nasas Goddard Space Flight Center, huvudförfattare till en av studierna som beskriver fynden, i ett pressmeddelande.

En sammanställning av observationerna.
En sammanställning av observationerna.

Kolet verkar komma från det underjordiska havet 

Utifrån observationerna verkar ett område som kallas Tara Regio vara rikast på koldioxid. Området är ett geologiskt ungt område där ytans is har störts och ett materialutbyte med det underliggande havet troligen skett.

Koldioxid är inte heller stabilt på månens yta, och forskarna tror därför att det hamnade där relativt nyligen – inom en geologisk tidsram. Något som stöds av att koncentrationen är som störst i det yngre området Tara Regio.

– Vi tror nu att vi har observationsbevis för att kolet vi ser på Europas yta kommer från havet. Det är inte en trivial sak. Kol är ett biologiskt väsentligt ämne, säger Samantha Trumbo vid Cornell University, huvudförfattare till den andra studien som beskriver fynden, i pressmeddelandet.

De två vetenskapliga studierna som beskriver fyndet av koldioxid har publicerats i tidskriften Science. Enligt studierna har koldioxid i fast form tidigare hittats på Europa, men dess källa var inte känd.

Närmre undersökningar av Europa och några andra av Jupiter månar är på gång. Den europeiska rymdsonden Juice har klarat fem procent av sin resa till Jupiter och kommer att vara framme 2031. Även Nasa planerar en färd till Jupiter, rymdsonden Europa Clipper ska skjutas upp i oktober 2024.