RYMDEN

Fossil på jorden kan avslöja liv på främmande planeter

En av de platser där partiklarna kan ha bevarats är under Antarktis is.
En av de platser där partiklarna kan ha bevarats är under Antarktis is.

Partiklarna är mindre än 1 mikrometer. Forskarna anser att cirka 100 000 mikrofossil träffar jorden varje år – nu vill de samla in dem.

Instrumenten för att hitta spår av liv på avlägsna exoplaneter blir allt vassare – från James Webb-teleskopet, till den artificiella intelligens som används för att tolka datan. Men ett komplement i jakten på främmande liv är att leta efter de mikrosfossil som kan ha färdats från andra världar till jorden. Det anser Tomonori Totami, som är astronomiprofessor vid University of Tokyo.

Det handlar om partiklar med en storlek som är mindre än 1 mikrometer (1 miljondels meter) – från biologiskt liv eller i form av mineraler. De utgör kemiska spår som skulle kunna ge oss ledtrådar till att upptäcka främmande biosignaturer. Det skriver Vice.

Så många träffar jorden

Tomonori Totami är huvudförfattare till den vetenskapliga artikel som har publicerats i the International Journal of Astrobiology. Enligt professorns teori så träffas jorden årligen av cirka 100 000 av de främmande partiklarna. Han presenterar två tänkbara tillvägagångssätt för en generell insamling av dem.

Dels kan man leta vid specifika platser där de kan ha bevarats på jorden, exempelvis under Antarktis is eller under havsbottnar. Det andra alternativet är att fånga in dammet ute i rymden. Det skulle dels kräva en större infrastruktur än vad Nasa tidigare har använt för att fånga in stoft från kometer – och att sedan särskilja främmande fossil från partiklar som härrör från jorden är väldigt svårt.