RYMDEN

Accelererades den interstellära gästen ʻOumuamua av vätgas?

Illustration av ‘Oumuamua som det blev första bekräftade interstellära objektet 2017.
Illustration av ‘Oumuamua.

2017 upptäcktes ett interstellärt objekt på väg genom vårt solsystem. Objektet ʻOumuamua accelererade på ett väldigt oväntat sätt – det kan enligt nya rön ha berott av utsläppt vätgas.

Publicerad Uppdaterad

19 oktober 2017 upptäckte teleskopet Pan-Starrs1 på Hawaii ett udda objekt på natthimlen. Objektet följde en starkt hyperbolisk bana runt solen med en väldigt hög hastighet – något som tydde på att det inte var bundet till vårt solsystem. Hastigheten, 87,3 kilometer i sekunden, var så hög att objektet måste kommit från och snart skulle återvända ut till den interstellära rymden.

Objektet fick namnet ʻOumuamua efter det hawaiiska ordet för ”spejare” eller ”stigfinnare”. Det är det första interstellära objektet som har bekräftats, och det har väckt en del debatt. En av orsakerna bakom att ʻOumuamua blev så omdiskuterat är hur det accelererade på ett oväntat vis.

I en ny studie i Nature lägger forskare fram en teori – accelerationen beror på vätgas.

ʻOumuamua var varken komet eller asteroid

När ʻOumuamua upptäcktes antogs det vara en komet. Kometer är mindre isiga himlakroppar som har kretsat runt solen. När de närmar sig solen smälter isen och en kometsvans bildas.

Efter att ʻOumuamua studerats noggrannare och inga kometliknande beteenden, som till exempel en svans av damm och gas, hittades antog man att det var en asteroid i stället – när det slogs fast att objektet kom från den interstellära rymden släpptes även den teorin.

Den ibland något kontroversielle Harvardprofessorn Avi Loeb ville att forskningsvärlden skulle vara öppen för att det okända objektet skulle kunna vara ett rymdskepp. Det fanns för många saker som saknade naturliga förklaringar, ansåg han.

En av de obesvarade frågorna var att ʻOumuamua hade en acceleration som var svår att förklara. Till synes gick inte det här ihop – men nu kan frågan ha fått sitt svar.

Frigjord gas accelererade objektet

Forskarna Jennifer Bergner och Darryl Seligman förslår att accelerationen kommer från instängt molekylärt väte som släppts ut när ʻOumuamua passerat nära solen. Det är en acceleration som inte uppstår på grund av gravitationell påverkan, liknande den som kan ses hos kometer.

ʻOumuamua började som en isig planetesimal, enligt forskarnas modell, och utsattes för kosmisk strålning på sin väg genom interstellär rymd. En planetesimal är ett objekt som bildas i en planetär skiva runt en ung stjärna – en byggsten till planeter.

Vätgasen, H2, producerades och frisläpptes sedan när solen värmde upp den vattenrika isen. Enligt forskarna kan deras modell förklara flera av ʻOumuamuas egendomliga egenskaper på ett naturligt vis.

En bild av Oumuamua tagen av teleskopet VLT.
‘Oumuamua syns här i mitten av bilden. Bilden är tagen av teleskopet VLT och stjärnorna som syns har dragits ut till streck medan teleskopet rört sig för att fånga en skarp bild på ‘Oumuamua.

FAKTA

Teleskopet Pan-Starrs

Teleskopen Pan-Starrs1 och 2 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) finns vid observatoriet Haleakalā på ön Maui, Hawaii. Teleskopen observerar himlen och letar efter rörliga eller varierande objekt. De fokuserar på att hitta och klassificera objekt som rör sig nära jorden.

Pan-Starrs1 är ett teleskop med en diameter på 1,8 meter och en digitalkamera med nära 1,4 miljarder pixlar. Kamera i Pan-Starrs2, byggd bredvid det första, har nästan 1,5 miljarder pixlar.

Källa: Institue for Astronomy, University of Hawaii