Sekundkoll på vindkraft kan öka kapaciteten i det svenska elnätet

2018-04-16 08:14  

Svenska kraftnät saknar mätvärden i realtid för 87 procent av vindkraften. I kontrollrummet måste därför kraftsystemet balanseras utifrån prognoser. Nu ställer nya EU-regler krav på bättre mätning.

Mängder av data samlas in kontinuerligt från det svenska elsystemet för att stamnätsägaren Svenska kraftnät ska kunna beräkna överföringskapaciteten i elnätet i varje sekund.

– Tidigare har vi haft ganska goda marginaler och inte utnyttjat all överföringskapacitet vi har haft. Men under de senaste åren belastas nätet mer och ligger närmare gränsen, då ökar vikten av att räkna exakt, berättar Maria Ahnfelt, enhetschef för driftutbildning och utveckling på Svenska kraftnät.

I varje sekund måste produktion och konsumtion av el stämma överens i kraftsystemet. Det övervakas och styrs i Svenska kraftnäts kontrollrum i Sundbyberg. Därför behöver personalen känna till elproduktionen i varje sekund.

Läs mer: Här övervakas Sveriges energisystem – varje sekund

Men det är främst de äldre kraftslagen, vattenkraft och kärnkraft, som levererar realtidsvärden till kontrollrummet.

– Under senare år har det tillkommit nya produktionsslag. De kan ligga långt inne i lokalnät och är ofta inte anslutna till de nät som vi samlar in värden från, säger Maria Ahnfelt.

Verklig produktion från vindkraft dröjer två veckor

Personalen i kontrollrummet måste därför utgå från prognoser för vindkraften när kraftsystemet balanseras. Inte förrän två veckor efter drifttimmen känner personalen till hur mycket effekt vindkraften egentligen gav.

– Prognoserna slår ofta fel. När vi har flera tusen megawatt vind i systemet blir det mer angeläget att se informationen i realtid, säger Maria Ahnfelt.

Läs mer: Framtiden utan kärnkraft: ”Vi kommer ha minskad stabilitet”

Dessutom ställer nya EU-regler krav på bättre mätvärden. Från och med mars 2019 ska alla produktionskällor med en kapacitet om 1,5 MW eller mer rapportera data.

– Vi kanske inte kommer att vara helt klara till det datumet. Det är så många bolag som omfattas och så många nya tekniska lösningar som behöver komma på plats, säger Maria Ahnfelt.

Teknikval om mätvärden från elproduktion

Just nu överväger Svenska kraftnät vilken teknik som är bäst att satsa på. I dagsläget kommer mätvärden från stora elproducenter och nätägare till Svenska kraftnät via fiberkablar. Men sådana anslutningar saknas till många mindre vindkraftsparker och det kan bli dyrt att dra kablar till avlägsna platser.

Läs mer: När kärnkraftverk avvecklas: Hopp om tröghet från vindkraft

Därför har Svenska kraftnät undersökt om informationen skulle kunna samlas in via elmätare, optiska sensorer och 4G-nät. Men något beslut är ännu inte fattat.

Det saknas mätpunkter för 87 procent av vindkraften

Totalt bedömer Svenska kraftnät att de behöver data från drygt 26 700 mätpunkter från externa företag. I dagsläget saknas drygt 5 000 av dessa.

För vindkraften saknas 478, eller 87 procent, av de mätpunkter som Svenska kraftnät behöver.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt