Enorma pumpkraftverket Juktan kan gå mot återstart

2021-09-03 06:00  

Sveriges största pumpkraftverk genom tiderna, Juktan i Västerbotten, kan komma att tas i drift igen. Men det finns en omständighet som skapar en stor ekonomisk osäkerhet.

Pumpkraftverk är en gammal form av energilagring som är mycket vanlig i stora delar av världen, särskilt i bergiga områden. I Sverige har dock flera anläggningar stängts på grund av dålig lönsamhet.

Det största pumpkraftverket som fortfarande är i drift i Sverige är Fortum-ägda Kymmen i Värmland. Men pumpkraftverket Juktan i Umeälven var betydligt större, mätt i elektrisk uteffekt.

I nära 20 år drevs Juktan som pumpkraftverk. Men 1996 tyckte ägaren, Vattenfall, att lönsamheten var för dålig och konverterade anläggningen till ett vanligt vattenkraftverk.

Nu har bolaget börjat fundera på om pumpning ska gå igång där igen. Ny Teknik berättade förra året att bolaget hade dragit igång en förstudie om en eventuell återkonvertering.

Tord Eriksson. Foto: Jennie Pettersson

Efter 1,5 års utredande är planerna fortfarande på bordet.

– Vi har inte blivit avskräckta. Det är tillräckligt intressant för att vi ska fortsätta lägga pengar på studier och utredningar, säger Tord Eriksson, nordisk produktionschef för vattenkraft på Vattenfall.

Använde tre olika vattenmagasin

Som pumpkraftverk var Juktan inte bara störst utan hade också en udda konstruktion. Det vanliga är att vatten cirkulerar mellan två magasin i olika höjd. När elen är billig pumpar man upp vatten till det högre vattenmagasinet och när elen är dyr släpper man tillbaka vattnet till det nedre magasinet, varpå vattnet passerar genom turbiner som producerar el.

Men i Juktan var tre vattenmagasin inblandade. När elen var billig pumpades vatten från Storjuktan till Blaiksjön, som ligger drygt 210 meter högre upp. När el skulle produceras släpptes vattnet från Blaiksjön till Storuman, som ligger ännu lägre än Storjuktan. Nettofallhöjden blev då ungefär 270 meter.

Juktans pumpkraftverk. Foto: Vattenfall

Nu när stationen drivs som ett vanligt vattenkraftverk används inte Blaiksjön längre. Vattnet leds från Storjuktan till Storuman när el ska produceras.

Ett tag har Blaiksjön i stället tjänat som deponi för anrikningssand från Blaikengruvan som drevs av Scanmining. Bolaget har nu gått i konkurs och gruvan är inte längre i drift.

”Tillståndsbiten blir ovanlig”

Kvar i sjön finns miljöfarliga ämnen som arsenik, zink, bly, koppar och nickel. Gruvavfallet ser ut att bli den svåraste tröskeln att komma över nu när Vattenfall överväger pumpkraft i området igen. Det gäller att se till att inga miljöfarliga ämnen sprids vidare i vattensystemet.

– Miljö- och tillståndsbiten blir ovanlig. Det finns metoder för att hantera avfallet, men sedan vet vi inte exakt vad det kommer att kosta, och vi måste få kalkylen att gå ihop, säger Tord Eriksson.

Blaiksjön. Foto: Storumansajten.se

Metoderna som Vattenfall hittills har identifierat handlar om att antingen blockera avfallet eller gräva upp och transportera bort det.

Pumpkraftverk igen tidigast 2031

Bolaget planerar nu att fortsätta arbetet med förstudien genom mer omfattande och detaljerade utredningar kring vad avfallsåtgärderna kan kosta och vilka investeringar som kan krävas i själva stationen.

– Sedan behöver vi räkna mer i detalj vad vi tror att vi kan få för intäkter, säger Tord Eriksson.

När allt mer el kommer från förnybara energikällor blir elproduktionen mer ojämn. El kommer framför allt produceras när det blåser mycket. Därför spås energilager blir allt viktigare i framtiden, samtidigt som elpriset kommer att variera mer. Det är bakomliggande orsaker till Vattenfalls nyvaknade intresse för Juktan som pumpkraftverk.

Bild från bygget av Juktans pumpkraftverk. Här möts huvudtunneln och utloppstunneln. Foto: Storumansajten.se

Som pumpkraftverk hade Juktan en reversibel pumpturbin om 335 MW. Den är nu frånkopplad men finns kvar på stationen. Den gamla generatorn är fortfarande i drift men är alldeles för stor i förhållande till den mindre turbinen om 25 MW som nu används.

Om dessa två komponenter är i tillräckligt gott skick för att vara kvar i ett framtida pumpkraftverk har Vattenfall ännu inte tagit ställning till. Det blir en del i den kommande utredningen.

Målsättningen är att förstudien ska bli klar sommaren 2023. Om Vattenfall därefter beslutar sig för att återgå till pumpning i Juktan tros anläggningen kunna tas i drift som pumpkraftverk 2031.

– Det skulle kräva ett nytt tillstånd. Och både själva åtgärderna och tillståndsprocessen tar tid, säger Tord Eriksson.

Juktans pumpkraftverk

Lagringskapacitet: 25 GWh i Blaiksjön.

Elektrisk uteffekt: 335 MW.

Vattenmagasin: Storjuktan, Blaiksjön och Storuman.

I drift som pumpkraftverk: 1978-1996.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt