Innovation

Wifi som kan se genom väggar

Amerikanska forskare använder Wifi-signaler för att se människor genom väggar. Tekniken kan ge billigare verktyg för räddningstjänsten, men också bättre styrning med gester.

Publicerad

Dina Katabi och Gadel Adib vid MIT:s Department of Electrical Engineering and Computer Science kan göra det möjligt att följa folk genom väggar och i andra rum genom att använda sig av wifi.

Det har flera fördelar mot dagens dyra radarsystem. Frekvenserna är allmänt tillgängliga, tekniken är etablerad och billig, apparaterna blir strömsnåla och bärbara. För räddningstjänsten kan det bli ovärderligt för att till exempel hitta skadade människor i sammanstörtade hus.

Deras apparatur, "Wi-Vi", använder två antenner för att sända wifi-signaler och en antenn för att ta emot återstudsen. Genom att finslipa signalanalysen kunde de ta bort irrelevanta reflektioner till den grad att de kunde särskilja tre personer från varandra 90 procent av tiden. Wi-Vi skulle därför kunna användas för att kontrollera hemelektronik med gester utan att behöva vara i samma rum.

Flera andra forskningsprojekt nosar på samma område, bland annat en grupp vid University of Washington som utvecklar sitt system Wisee just för geststyrning utan fri sikt.