Innovation

Vinnova vill ha strategi för nanoteknik

Det behövs en delegation för att samordna den svenska nanotekniken. Det föreslår Vinnova i sitt förslag till nanostrategi.

Publicerad

Vinnova har på uppdrag av regeringen skrivit rapporten ”Nationell strategi för nanoteknik”. I rapporten föreslås att det inrättas en delegation med folk från näringsliv, högskolor, myndigheter och regering.

Syftet är att delegationen ska ge en bättre nationell överblick åt de myndigheter och finansiärer som stöder nanoforskningen. Samt att samordna det internationella arbetet inom nanoområdet.

Däremot skriver Vinnova i sin rapport att samordningen inte får gå för långt. Någon samlad ”nanopolitik” är inte önskvärd. Nanotekniken används inom så många skilda forsknings- tillämpningsområden att det vore omöjligt, och rent av felaktigt, att försöka samla dem under en gemensam politik.

Däremot är det viktigt att all forskning, utveckling och kommersialisering präglas av medvetenhet om de eventuella risker som nanotekniken kan föra med sig, skriver Vinnova i rapporten.

Till skillnad från flertalet andra länder har Sverige hittills inte haft någon strategi för det nya forskningsområdet, som förväntas få så stor betydelse i framtiden.

Hittills har såväl de svenska forskarna som den svenska industrin ansett det inte behövs någon särskild nanostrategi. Forskarna har menat att ”nano” bara är ett begrepp för storlek. Och industrin anser att det är egenskaperna som är det viktigaste, inte storleken.

- Men nu tycker de att det är dags att samordna insatserna på området, säger Lena Svendsen på Vinnova.