Populärteknik

Vi blev varmblodiga innan vi blev däggdjur

Ett av de tidigaste varmblodiga djuren andas ut under en kall natt. Foto: Illustration: Luzia Soares/Nature/TT
Ett av de tidigaste varmblodiga djuren andas ut under en kall natt. Foto: Illustration: Luzia Soares/Nature/TT

Däggdjurens förmåga att hålla en jämn kroppstemperatur har gjort dem oerhört framgångsrika i kampen för tillvaron. Men förmågan är betydligt äldre än däggdjuren själva, enligt en ny studie.

Publicerad

I studien, som publiceras i Nature, har man för första gången lyckats avslöja exakt när varmblodigheten uppstod.

Forskarna granskade innerörats konstruktion hos 56 utdöda arter inom däggdjurslinjen, Synapsida, som innefattar alla däggdjur plus deras utdöda föregångare.

Innerörat har tre små vätskefyllda kanaler som fungerar som kroppens balansorgan. Kanalerna hos varmblodiga djur har helt annan geometri än hos kallblodiga, och med hjälp av datortomografi kunde forskarna se vilka av de utdöda arterna som sannolikt var varmblodiga, endoterma, och vilka som inte var det.

Snabb evolution

Det visade sig, vilket var en överraskning, att varmblodigheten uppstod förbluffande snabbt, inom loppet av bara en miljon år. Det var alltså inte en gradvis process som man länge trott.

Det hela inträffade för cirka 233 miljoner år sedan, i mitten av triasperioden. De första varmblodiga arterna tillhörde släkten som Pseudotherium och Tritylodon. De var små, insektsätande djur som sannolikt hade en viss likhet med våra dagars näbbmöss. Men det var inte äkta däggdjur utan föregångare och anmödrar till dessa. Vi blev med andra ord varmblodiga innan vi blev däggdjur.

Samtida med dinosaurierna

Möjligen kan man anse att det är ganska godtyckligt var man drar gränsen någonstans. Men utgår man från de moderna däggdjuren uppstod äkta däggdjur betydligt senare, för cirka 200 miljoner år sedan.

Intressant nog uppstod varmblodigheten inom däggdjurslinjen ungefär samtidigt som de första dinosaurierna såg dagens ljus. Även dessa var sannolikt varmblodiga, även om det är oklart om de var det från första början.

Fakta: Däggdjur

Däggdjuren, Mammalia, tillhör en gren bland de fyrfota landdjuren som kallas Synapsida. Den uppstod för cirka 320 miljoner år sedan under karbonperioden. De äldsta arterna är de så kallade pelycosaurierna, som med tiden gav upphov till therapsiderna (tidigare kallade däggdjurslika reptiler). De sistnämnda gav under triasperioden upphov till vår egen klass, däggdjuren.

Den andra stora grenen bland de fyrfota landdjuren är Sauropsida. Hit hör bland andra reptiler, krokodiler, sköldpaddor, dinosaurier och fåglar.

Källa: Nature