Digitalisering

Verk agerar mot telebolagen

Telebolagen måste ta ett mycket större ansvar för information och marknadsföring av mobiltjänster.

Publicerad

Därför agerar nu Post- och Telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket tillsammans för att värna konsumenternas intressen.

Det skriver generaldirektörerna för de båda verken i Svenska Dagbladet.

Bland annat ska PTS snart presentera nya regler som ska ge konsumenterna tydligare avtal och Konsumentverket har tagit fram regler för hur pris ska anges.