Digitalisering

Våldsamma dras till brutala spel

Aggressiva personer spelar i högre utsträckning brutala spel. Foto: Colourbox
Aggressiva personer spelar i högre utsträckning brutala spel. Foto: Colourbox

Det finns inga belägg för att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende. Det hävdar Statens medieråd.

Publicerad Uppdaterad

Statens medieråd har gjort en omfattande forskningsgenomgång.

Att en del spelare är mer aggressiva än andra beror, enligt medierådet, inte på datorspelen i sig.

Däremot menar rådet att aggressiva personer i högre utsträckning spelar brutala spel.

Problemet med tidigare studier som hävdar samband mellan aggressivt beteende och brutala datorspel bygger enligt rådet på allvarliga metodologiska brister.

Att datorspel skulle orsaka våldsamt beteende hos personer med särskilda personlighetsdrag är en hypotes som är dåligt utforskad och går inte att uttala sig om med säkerhet.

Läs hela rapporten här.