Innovation

UV-ljus lagar lackskadan

En förarglig repa i lacken på nya bilen? Med en ny polymer och uv-ljus kan skadan lätt repareras.

Publicerad

- Dessa polymerer dras med ett Napoleonkomplex- de är egentligen små men uppför sig som om de vore stora, förklarar Stuart Rowan professor i makromolekylär teknik vid Case Western Reserve University i Cleveland.

I stället för polymerernas vanligtvis långa molekylkedjor med tusentals atomer så är dessa uppbyggda av mindre molekylbyggstenar som hålls ihop med metalljoner till långa kedjor av ett molekylärt lim, förklarar han.

Utsätts dessa polymerer av uv-ljus så ändras deras egenskaper. Polymeren blir flytande. Genom att rikta uv-ljuset direkt mot skadan blir det möjligt att reparera den lokalt.

Solljus är dock inte tillräckligt för att reparera skador, det krävs en stark uv-lampa, påpekar forskarna.

Det amerikanska teamet som samarbetar med Adolphe Merkleinstitutet i Schweiz tagit fram polymerer för laboratoriebruk. Nu ska de gå vidare för att utveckla material som kan användas inom industrin. Det är dock för tidigt att säga när självreparerande polymerer kan finnas till försäljning.

Förutom inom bilindustrin ser forskarna användningsområden inom byggsektorn och möbelindustrin.