Digitalisering

TV:Varje lampa kan bli basstation

Varje lampa är en potentiell sändare av trådlös data. Det visar ny forskning som kan lösa ett växande globalt problem för hur överförbar data ska hanteras. Kolla videon.

Publicerad

Världen över finns 1,4 miljoner radiomaster och drygt 5 miljarder mobiltelefoner. Varje månad skickas över 600 terabyte trådlös data via dessa enheter.
Vardaglig trådlös överföring har nästan blivit ett lika vanligt inslag som elektricitet.
Men problemet med trådlös data är att den skickas via radiovågor vars spektrum är begränsat. Vi står därmed inför ett problem där vi vill belasta nätet mer än vad som idag är möjligt.
Ett annat problem är att radiomasterna kräver mycket energi, inte så mycket för att skicka data utan för att kyla ned hårdvaran, det vill säga basstationerna.
Men problemet kan snart vara ur världen tack vare ny forskning från professor Harald Haas, vid Jacobs universitet i Bremen, Tyskland.
Han har skapat en LED-lampa som kan skicka trådlös data via ljuset. Systemet kallas för D-light och använder sig en matematisk lösning kallad OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplexing).
Det hans lampa gör är att den kraftigt varierar i intensitet vilket sedan kan uppfattas av en mottagare. Just nu har Harald Haas lyckats skicka trådlös data via en LED-lampa på hastigheter upp till 10 megabit per sekund.
Förhoppningen är att han ska nå 100 Mbit/s vid slutet av året och ambitionen är att kunna skicka upp till en gigabyte i framtiden.
Lampan och mottagaren ska vara så pass billiga att tillverka att det utan några större kostnader ska kunna ersätta världens 14 miljarder ljuskällor och skapa helt nya lösningar.
Till exempel skulle alla bilars strålkastare kunna bli sändare och kommunicera med andra bilar för att bättra trafiksäkerheten. All världens gatubelysning skulle kunna bli accesspunkter för surfning. På kemiska fabriker där radiovågor kan störa tillverkningen skulle fabrikens lampor kunna användas som sändare av data. Möjligheterna är oändliga. Överallt där vi har lampor skulle det kunna gå att skicka information.
Lampan måste dock alltid vara tänd för att informationen ska kunna skickas. Men den kan vara i ett sådant neddimmat läge att ljuset inte uppfattas av det mänskliga ögat.  
-          Allt som behöver göras är att sätta in ett litet mikrochip i alla ljusenheter. Det skulle skapa dels en ljuskälla men även möjligöra överföring av trådlös data. Så i framtiden kanske du inte längre bara ser 14 miljarder glödlampor, utan 14 miljarder Li-Fi:s som ger en renare, grönare, ljusare framtid, sade Harald Haas under en presentation på konferensen Ted.
Om du klickar på videon ovan får du se professor Haas för första gången för allmänheten demonstrera hur en LED-lampa kan sända trådlös data.