Populärteknik

Träna din hjärna med Ny Tekniks klurigheter

Ny Teknik lanserar en ny tjänst, vi kallar den klurigheter. Här kan du lösa teknikryss, sudoko, tectonic, brobyggare och Grimvalls miniproblem, skriver chefredaktör Per Danielson.
Ny Teknik lanserar en ny tjänst, vi kallar den klurigheter. Här kan du lösa teknikryss, sudoko, tectonic, brobyggare och Grimvalls miniproblem, skriver chefredaktör Per Danielson.

Teknikkryss, sudoku, tectonic, brobyggare och Grimvalls miniproblem. Det är en del av innehållet i Ny Tekniks satsning på så kallad braintainment. 

Publicerad Uppdaterad

Ny Teknik Klurigheter är vår nya satsning på att erbjuda dig som premiumläsare en annan typ av innehåll vid sidan om våra nyheter, analyser, reportage och granskningar av teknik och hur teknik används.

Helt enkelt hjärngympa i form av teknikkryss, knepiga pussel i form av sudoku, tectonic och brobyggare i medelsvår till svår nivå. Den som vill ha en rejäl utmaning kan med fördel ta sig an professor Göran Grimvalls klassiska miniproblem.

Ny Teknik Klurigheter omfattar teknikinriktade korsord. Vi publicerar ett i varje nummer av papperstidningen. Kryssen går även givetvis att lösas digitalt direkt i datorn eller mobilen.

Den digitala versionen av klurigheterna och korsorden är en mix av vetenskap, matematik, ingenjörskonst, teknik och allmänbildning på en lite mer krävande nivå än ett vanligt. Förutom korsord kan du utmana dig själv med så kallade ”snack puzzles” i form av sudoku, tectonic och brobryggare.

Vi har även lagt in material från vår “evige” medarbetare och problemskapare, professor Göran Grimvall, som har medarbetat i Ny Teknik i över 40 år. Hans miniproblem hittar du längst ner på sidan för klurigheter. Miniproblemen är svåra, krävande, finurliga och bra hjärngymnastik.

Under hösten siktar vi på att bygga ut sektionen med matteproblem, krypto och andra klurigheter som kräver att man har huvudet på skaft.

Ny Teknik Klurigheter

Korsord

Ett stort teknikkryss publiceras i varje utgåva av Ny Tekniks papperstidning. Krysset finns även tillgängligt online. Här finns även Teknikhistorias månadskryss att lösa. Totalt kommer det att finnas tre stora kryss per månad att ta sig an i mobilen, läsplattan eller datorn.

Sudoku

Sudoku är en populär typ av sifferuppgift som kan lösas som ren avkoppling eller som en riktig tankenöt, samtidigt som den hjälper dig att träna upp ditt logiska tänkande. Fyll rutnätet så att varje rad, kolumn och 3×3-fält alla innehåller varje siffa från 1 till 9 en gång var.

Tectonic

Det är enkelt och roligt att spela Tectonic. En Tectonic-uppgift innehåller flera zoner som avgränsas av tjocka linjer, med allt från 1 till 5 rutor. Du ska fylla i talen 1-5 i varje zon i enlighet med hur många rutor zonen innehåller. En zon med en ruta ska alltså bara innehålla en 1:a, en zon med två rutor en 1:a och en 2:a osv. En siffra får aldrig vidröra samma siffra i en annan zon – vare sig horisontellt, vertikalt eller diagonalt.

Brobyggare

Alla öar i rutnätet ska kopplas ihop med broar. Bygg en bro genom att klicka mellan öarna. Broarna kan gå lodrätt och vågrätt men inte diagonalt, och får inte korsa varandra. Siffran anger hur många broar som ska byggas till varje ö. Du kan aldrig bygga fler än två broar mellan två öar.

Grimvalls miniproblem

Göran Grimvall, professor emeritus i teoretisk fysik vid KTH, har bidragit med “miniproblem” i Ny Teknik i 42 år. Nu publiceras tre miniproblem åt gången vid cirka sex tillfällen per år. Nivån är långt ifrån mini, så här säger Göran Grimvall själv om utgångspunkten:

– Huvuddelen av läsekretsen har ofta inte sådana fackkunskaper att de lätt kan lösa problemen. Men de ska vara läsvänliga och innehålla fakta. Jag vill lära ut generella problemlösningsmetoder, till exempel rimlighetsbedömning, sa Göran Grimvall i en intervju vid 40-årsjubileet 2019.