Populärteknik

Tiogramsfågeln lövsångaren flyger 1 300 mil – enkel väg

Den lilla lövsångaren. Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX/TT
Den lilla lövsångaren. Foto: Hasse Holmberg/SCANPIX/TT

Sveriges vanligaste fågel, den lilla lövsångaren, är en rekordflygare av stora mått. För när deras artfränder i nordöstra Ryssland flyttar gör de det med besked. Då flyger de inte mindre än 1 300 mil enkel väg. ”Det är helt klart ett rekord för den här viktklassen”, säger professor Susanne Åkesson.

Publicerad

Tillsammans med ryska kollegor har svenska forskare studerat lövsångaren, en liten gröngul fågel tillika Sveriges vanligaste. Fågeln observeras framför allt med hjälp av sin sång som inleds med höga toner och som därefter avrundas med "en graciöst försvinnande musikalisk gest ut i intet", enligt expertisen.

– Normalt väger de åtta-nio gram, under flytten kanske tio, men inte så mycket mer, säger Susanne Åkesson, professor i zooekologi vid Lunds universitet.

Att denna fågel flyttar långt har forskarna vetat länge, men inte exakt hur långt eller vilken rutt den väljer. För att ta reda på mer fäste forskarna en liten utrustninge med en datalogg på 29 lövsångare som häckar i Magadan, nära Kamtjatkahalvön i nordöstra Ryssland.

Utrustningen på fågeln mäter dagsljuset

Utrustningen registrerar dagsljuset var femte minut. Eftersom dagslängden varierar kan forskarna räkna ut var fågeln befinner sig i nord-sydlig rikting. Genom att starta en klocka när fåglarna släpps iväg kan forskarna dessutom se om dagen driver i förhållande till startpunken och på så sätt räkna ut om, och i så fall hur mycket, fågeln rört sig i väst-östlig riktning.

– Det blir inte exakt, men tillräckligt bra för att vi ska kunna säga på ett ungefär var fågeln befunnit sig, säger Susanne Åkesson.

TT: Varför använder ni inte gps?

– Den utrustningen är alldeles för stor.

Ett år senare lyckades forskarna fånga fyra av fåglarna, varav tre gav data. Det visade sig att lövsångarna hade tillryggalagt minst 1 300 mil, enkel väg.

– Antagligen flyttar den ännu längre, men batterierna tog slut. Det var så långt vi kunde mäta, säger Susanne Åkesson.

Gynnsam flytt för lövsångaren trots lång resa

Först hade färden gått till sydvästra Asien och östra Medelhavsområdet där de hade vilat några veckor. Därefter hade de flugit vidare till sina vinterkvarter i Kenya och Tanzania.

– Det är en extremt lång flyttning och ett rekord för en sån här liten fågel, säger Susanne Åkesson.

Flytten påbörjades i slutet av augusti och fåglarna kom inte fram till Östafrika förrän i december. Men det är inte själva flygningen som tar tid. För varje dygn flygtid, måste fågeln vila i sju för att lägga på sig tillräckligt med fett. Det är alltså tankningen av bränsle som tar tid.

Varför flyttar fåglarna så långt?

– De är insektsätare och Kamtjatka är inte så bra vintertid. Det kostar att flytta så här långt, men studier har visat att det kanske inte är så kostsamt som man tidigare trott. Ett alternativ är att stanna i Afrika, men i tropikerna är konkurrensen mycket större. Där finns fler rovdjur och sjukdomar. Dessutom har Afrika också säsongsvariationer, så det finns flera faktorer som gör det gynnsamt för vissa fåglar att flytta så här långt, säger Susanne Åkesson.