Övriga nyheter

Telia övervakar dig mer än lagen kräver

”Sex månader eller 26 månader utgör egentligen ingen skillnad. Det är vad datan används till som man kan förhålla sig kritisk mot”, säger Karin Ericsson, som haft mobilabonnemang hos Telia Sonera sedan 2007. Foto: Jörgen Appelgren
”Sex månader eller 26 månader utgör egentligen ingen skillnad. Det är vad datan används till som man kan förhålla sig kritisk mot”, säger Karin Ericsson, som haft mobilabonnemang hos Telia Sonera sedan 2007. Foto: Jörgen Appelgren
Iréne Krohn. Foto: Victor Brott
Iréne Krohn. Foto: Victor Brott

Mobiljätten Telia Sonera lagrar sina mobil­abonnenters positioner i 26 månader, avslöjar Ny Teknik. Därmed går man längre än de omdiskuterade datalagringsreglerna. Nu ska PTS granska bolagets hantering.

Publicerad

Telia Sonera – Sverige största mobiloperatör – sparar geografiska positioner för sina miljontals mobilkunder i 26 månader.

Uppgifterna framkommer när Ny Teknik granskar bolagets hantering av trafikdata. Presschef Iréne Krohn bekräftar i mejl: ”I dagsläget sparar vi positioneringsdata i 26 månader men det är något vi håller på att se över.”

Bolaget har i dag lite mer än hälften av marknaden. Antalet abonnemang uppgår för närvarande till 6,5 miljoner – av totalt 12 miljoner i Sverige.

Enligt Krohn sker inhämtningen när kunderna börjar ringa och när telefonsamtalet slutar. Telia Sonera noterar då vilken basstation som är närmast abonnenten.

Att mobiljätten lagrar sina mobilkunders positioner i mer än två år, har tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, varit ovetande om.

– Det är helt nytt för oss, det är inget vi känt till tidigare, säger myndighetens jurist Staffan Lindmark.

 Regeln i lagen om elektronisk kommunikation, LEK, är tydlig.

– Efter sex månader ska uppgifterna förstöras, om operatören inte har någon annan grund för lagringen, som har stöd av lagen, säger han.

Enligt Staffan Lindmark har PTS hittills inte sedan LEK trädde i kraft 2003 kontrollerat att operatörerna gallrar trafikuppgifter som de ska. Granskningen av gallringen har skjutits upp, på grund av resursbrist och de politiska diskussionerna kring EU:s datalagringsdirektiv, uppger han.

Telia anger flera olika motiv till den långa lagringstiden såsom fakturering och felsökning. Men främst har man, enligt presschefen Irène Krohn, haft behov av att lagra positioner för att planera utbyggnaden av mobilnäten, och ge kunderna en bättre upplevelse av tjänsten.

Hon uppger också att positionsinformation – som bolaget också kal­lar trafikuppgifter – kan användas för statistikändamål, som bland annat behövs för trafikutbyggnad.

Dessutom kan bolaget också använda trafikdata för att marknadsföra Telia Soneras eller andra företags varor och tjänster, enligt bolagets abonnemangsvillkor.

– Jag tycker inte att lagra data så länge för att marknadsföra egna tjänster är acceptabelt. Och än mindre för att marknadsföra andra företags varor och tjänster, säger Måns Svensson, forskningschef på Lunds universitets internetinstitut.

– Vi har ju gallringsregler för att säkerställa att man inte använder sig av informationen som tjänsteleverantör på ett sätt som är integritetskränkande, och i det här fallet förefaller det ju som att det är precis det som Telia gör, säger han.

Även polis och andramyndigheter kan begära ut uppgifter som operatörerna har i brottsutredande syfte. I en öppenhetsrapport uppger Telia att man i fjol fick 1954 sådana förfrågningar om just historiska trafikdata.

Staffan Lindmark, vid PTS, kal­lar Telias Soneras långa lagringstid ”märklig” och uttrycker stor tveksamhet. Enligt LEK får operatörer ha längre lagringstider än de stipulerade sex månaderna, bara i vissa fall för:

• fakturering

• betalning av samtrafik

• för att spåra missbruk samt

• om kunder gett samtycke.

Lindmark vill inte på rak arm bedöma om Telia Soneras hantering av positionsdata är olaglig utan en närmare bedömning.

Ny Teknik har svårt att få svar om Telia Soneras datalagring. Vi vill bland annat veta hur länge bolaget har haft lagringstiden 26 månader.

Iréne Krohn uppger efter en tid att hon nu har ny information.Hanteringen har pågått i minst tio år. Men bolagets positioneringssystem ska i år bytas mot ett modernare.

– Då kan det exempelvis bli aktuellt att minska lagringstid eller att avidentifiera vissa uppgifter. Men det är något vi tittar på i det här nya systemet som är på väg att implementeras, säger Iréne Krohn.

Få av Telias största konkurrenter har strategin att bygga ut näten med hjälp av positionsdata.

– Jag vill inte kommentera vad andra gör, men vi behöver inte den här typen av uppgifter för att planera för vår nätuppbyggnad, säger Stefan Backman, Tele 2:s chefsjurist.

Och Telenors presschef Aron Samuelsson uppger att bolaget visserligen sparar en del trafikdata längre än sex månader – mestadels faktureringsunderlag – men ingen positionsdata.

Men Telia Sonera går också utöver lagkraven i ett annat fall, enligt bedömare. Bolaget positionerar nämligen även användarna när de skickar sms.

PTS ska nu undersöka Telia Soneras datalagring. Dels i en pågående granskning om samtyckesreglerna, dels i en kommande granskning under året som fokuserar på just gallring.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!

Brittisk fondjätte näst störst i Telia Sonera

  • Största ägare i börsnoterade Telia Sonera är den svenska staten med 37, 2 procent av aktierna. Men näst störst är nu fondbolaget JP Morgan Chase i Storbritannien, som har 3,9 procent.
  • Den finska staten, som hade 10,1 procent av aktierna i fjol, slumpade i slutet av 2014 och i början av 2015, ut 300 miljoner aktier på börsen.
  • Först sålde man 100 miljoner aktier sista kvartalet i fjol. Sedan placerade man ut ytterligare 200 miljoner aktier den 11 februari i år.
  • Skattebetalarna i Finland äger nu 3,17 procent i Telia Sonera.

Källa: Holdings aktieägarlista