Digitalisering

Telenor tar upp kampen med Netflix

TV-tjänsten Comoyo ska konkurrera med Netflix.
TV-tjänsten Comoyo ska konkurrera med Netflix.

Telenor har smyglanserat sin nya film- och tv-tjänst Comoyo i Sverige. Tjänsten konkurrerar med Netflix, men är också del i en djärv plan med mycket nytänkande i en gammal telekomvärld.

Publicerad

På Comoyo.se kan man i dag bara hyra film styckvis, och på så sätt är tjänsten bara en i raden. Det enda annorlunda hittills är en flik som kallas Filter – en omfattande och oberoende blogg med inlägg om tv och film av några välkända skribenter.

– Vi tror att det har stort värde på konsumentmarknaden med en blogg där experter berättar vad som är på gång och ger information om film- och tv-innehåll. Vi vill inte vara ett "svart hål" med budskapet: "Vi har 3000 filmer. Sök här", förklarar Sven Thaulow, vd för Telenors dotterbolag Comoyo som producerar tjänsten.

Idén bakom Comoyo är dock betydligt större, både när det gäller själva tjänsten och dess plats i Telenors digitala utbud.

Tjänsten kommer snart att utökas med ett abonnemangserbjudande till fast pris för obegränsat tittande, vilket i princip gör den till en konkurrent till Netflix. Utöver det kommer ett slags tv-funktion som redan är lanserad i Norge – 17 vanliga tv-kanaler som man kan titta på i realtid via datorn, till fast månadspris.

En liknande möjlighet är på gång via den svenskbaserade nya nättjänsten Magine.com, men annars är modellen fortfarande ovanlig i tv-världen, bland annat beroende på problem kring rättigheter.

– Flera av de stora betal-tv-kanalerna har en stark tro på en växande tv-marknad och har varit positiva, säger dock Sven Thaulow.

Han påpekar att det varit svårare att få med sig reklamfinansierade kanaler som inte vet hur de ska mäta exponering för reklam via dator – idag mäts reklamtittande i tv genom särskilda boxar som står i slumpvis utvalda hem.

Men om planerna för själva tjänsten är stora är dess betydelse för Telenors digitala utbud större.

Comoyo har omkring 100 anställda och ingår i en division som heter Digital Services. Tanken med Comoyo är att samla alla digitala tjänster under ett paraply och göra dem tillgängliga från en enda punkt till Telenors alla bolag på olika marknader. På så sätt vill Telenor möta internetjättarnas utmaning mot telekomvärlden.

– Teleoperatörerna har väldigt liten skala jämfört med de internationella internetjättarna, med små lokala tjänster i varje land. Därför har vi byggt ett globalt system, och tjänsterna levereras direkt därifrån till kund eller till våra nationella bolag, säger Sven Thaulow.

Han ger samtidigt en känga till Ericsson och andra telekomleverantörer som erbjuder den här typen av centrala system för tjänster. Enligt Sven Thaulow är de alltför anpassade till telekomvärldens önskemål och inte för internetvärldens krav på snabbhet och globalt tänkande.

– Nu kan vi plugga in en ny tjänst från ett garageföretag och leverera den till 13 marknader. Innan fick man börja med ett ramavtal och sedan krävdes integration med 13 olika nät, förklarar Sven Thaulow.

Han understryker också att tjänsterna som Telenor erbjuder måste konkurrera fritt med de bästa internettjänsterna.

– Vi måste konkurrera med Netflix. Vi får inte bli en underleverantör till Telenors kunder – då blir vi en utvecklingsavdelning hos en teleoperatör, en fet katt, oexponerad för den konkurrens vi behöver, säger Sven Thaulow.

– Och för att konkurrera måste du ha en komparativ fördel. Det har Telenor med innehåll på tv – med Canal Digital och Cmore är vi stora i Norden. Då har vi något vi kan bygga på, tillägger han.

Saknas konkurrensfördelar siktar Telenor i stället på samarbeten, antingen med tjänsteleverantörer som den franska musiktjänsten Deezer eller med andra teleoperatörer.

När det gäller tv-marknadens utveckling som helhet ser Sven Thaulow stor osäkerhet.

– Vi levererar via fria internet, och ingen vet hur mycket nätet klarar. Men är du inte med i spelet så är du utanför, konstaterar han.

En annan fråga är hur internet-tv ska nå den vanliga tv:n – via appar i uppkopplade tv-apparater, via boxar eller på något annat sätt.

– Marknaden är väldigt fragmenterad. Det är för tidigt att säga vad som kommer att vinna, säger han.

På frågan om någon kan ta rollen som spindel i nätet, som Apple gjort i musikbranschen och mobilbranschen, säger han:

– Det är vad hela branschen fruktar – en gatekeeper som skruvar hela affärsmodellen. Apple TV är i dag ännu mer låst än App Store, och att låta Apple ta en andel av intäkterna vore helt oacceptabelt för innehållsleverantörerna.

Comoyo befinner sig fortfarande i startgroparna och är i dag tillgänglig i Norge, Danmark och Sverige. Framöver väntar en rad länder i Östeuropa och Asien med andra marknadsvillkor, men där filmbolagens intresse för nytänkande också är större eftersom piratkopiering är mycket utbredd.

Lanseringen i Sverige är dock ett viktigt steg för Comoyo.

– Den svenska marknaden är en av de mest kompetitiva och innovativa i världen på den här typen av tjänster, och det är väldigt spännande för oss att få vara här, säger Sven Thaulow.