Samhälle

Svidande kritik mot Karolinska för Macchiarini-skandalen

Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News
Paolo Macchiarini, år 2012. Foto: New Press Photo / Splash News

Karolinska institutet ville "till varje pris" skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd. Det konstaterar Universitetskanslerämbetet i en ny rapport.

Publicerad

I egenskap av tillsynsmyndighet har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) granskat Karolinska institutets hantering av kirurgen Paolo Macchiarini och om institutet följt gällande regler eller inte.

”KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning”, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm i ett pressmeddelande.

– Det här är väldigt skarp kritik och det bekräftar den bild som KI:s egen rapport visar, att man åsidosatt de regler man hade att följa. Det visar också att det var rätt och riktigt (av regeringen) att avvisa de som satt i Karolinska institutets styrelse, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, till TT.

Läs mer om Macchiarini-fallet här!

I utredningen framkommer bland annat att Karolinska institutet (KI), i strid med gällande regler:

– inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut.

– inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning.

– på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som inletts avseende honom.

– förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

Bristerna gör att UKÄ inte nöjer sig med att kritisera Karolinska institutet. UKÄ kommer även att följa upp institutets arbete med dess åtgärdsplan. Ämbetet ska även granska styrdokument och ärenden, de senare genom särskilda stickprov.

Läs mer:

Men det finns en tvist. På grund av att Karolinska institutets tidigare rektor, Harriet Wallberg, även har varit universitetskansler, har UKÄ inte utrett Karolinska institutets agerande under den tid då Wallberg var rektor för KI, det vill säga när institutet anställde och gav Paolo Macchiarini den särställning han åtnjöt i flera år.

– Vi ville inte att det skulle kunna finnas en misstanke om att utredningen i den delen, i så fall, skulle ha påverkats av att vi känner Harriet Wallberg, säger UKÄ:s chefsjurist, Christian Sjöstrand.

När skandalen var ett faktum fick Harriet Wallberg sparken som universitetskansler och rektorn Anders Hamsten avgick.

TT: Vad gör Harriet och Anders i dag?

– Harriet Wallberg arbetar inom regeringskansliet och Anders Hamsten arbetar med uppdrag åt näringsdepartementet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Karolinska institutet skriver i en kommentar att det råder ”full samsyn” mellan KI och UKÄ avseende KI:s hantering av Paolo Macchiarinis verksamhet.

"Det är uppenbart att jakten på vetenskaplig excellens gick överstyr och att allvarliga misstag och fel begicks vid KI", säger Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska institutets styrelse i ett pressmeddelande.