Digitalisering

Sverige och Norge kopplar ihop sina radiosystem

ISI lanserades i samband med en fingerad bussolycka där svenska och norska blåljusorganisationer visade upp sitt samarbete. Foto: MSB
ISI lanserades i samband med en fingerad bussolycka där svenska och norska blåljusorganisationer visade upp sitt samarbete. Foto: MSB

Som de första länderna i världen kopplar Sverige och Norge ihop sina nationella system för radiokommunikation – svenska Rakel med norska Nödnett.

Publicerad

Invigningen gjordes i samband med en fingerad bussolycka på E14 mellan Meråker i Norge och Storlien i Sverige. Vid övningen demonstrerades hur svenska och norska blåljusorganisationer (polis, räddningstjänst, ambulans, SOS Alarm med flera) kommunicerar vid en gemensam räddningsinsats.

I mars nästa år ska samarbetet, kallat Norway-Sweden Inter System Interface (ISI), vara i skarp drift.

– Det här är något som svenska och norska blåljusorganisationer efterfrågat i flera år. De har jättemycket samarbete över gränsen, men i dag måste de kommunicera med varandra över mobiltelefon. Sammankopplingen av de nationella systemen underlättar deras viktiga arbete genom att underlätta kommunikationen, säger Anita Galin, projektledare för ISI på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rent praktiskt sker samverkan genom så kallade ISI-talgrupper, eller NoSe-talgrupper som det också kallas. När en enhet korsar nationsgränsen, kan migration till det andra landets nät ske antigen automatiskt eller manuellt.

– På den tekniska sidan finns ännu en del småbitar vi jobbar med. Vi slipar lite på funktionaliteterna för att säkerställa att allt finns på plats till i mars. I det stora hela rullar det på bra, och vi följer den tidsplan vi har, säger Anita Galin.

Läs mer:

En hel del administrativt arbete återstår ännu.

– Det är mycket som måste göras utifrån att detta är en tilläggstjänst som ska erbjudas. Vi måste utveckla rutiner mellan MSB och norska DNK (Direktoratet för nödkommunikation), och vi måste även formulera regler och riktlinjer för vilka som ska få ta del av systemet, säger Anita Galin.

I nuläget handlar det om polisen, räddningstjänsten, ambulansen och tullen.

– Men när det väl lanserats kan ytterligare aktörer anmäla intresse för att vara med i systemet, under förutsättning att de är Rakel-kunder, säger Anita Galin.