Digitalisering

Sverige leder pc-handelns sönderfall

Pc-försäljningen minskar kraftigt i västvärlden och raset är särskilt stort i Sverige. Återförsäljare och analytiker ser det som en ny trend på pc-marknaden, där Sverige är ledande.

Publicerad

<p>Försäljningen av bärbara och stationära persondatorer minskade i Västeuropa med omkring 19 procent under andra kvartalet i år. Det visar siffror från analysföretaget Gartner. I Sverige var raset ännu större. </p> <p>Siffrorna har satt fart på diskussionen om persondatorn är på väg att konkurreras ut av pekdatorer som Apples Ipad. </p> <p>- Vi ser inte det. Vi tror att de många gånger kompletterar varandra, säger Stefan von Stein, marknadsdirektör på Dustin, en av Sveriges största datoråterförsäljare.</p> <p>Inte heller Gartner tror på persondatorns död.</p> <p>- Det som håller på att hända är att persondatorn fragmenteras i olika typer av apparater, säger Ranjit Atwal, chefsforskare vid Gartner. </p> <p>Han bedömer att utvecklingen syns först i länder som Sverige.</p> <p>- På mogna marknader, som Norden, har användarna en bättre förståelse för vilka apparater de behöver. Man börjar använda fler typer. </p> <p>Anledningen till det kraftiga raset här är enligt Ranjit Atwal att alla svenskar som vill ha en dator redan har det. Finns det pengar att spendera faller valet på en tredje eller fjärde apparat - en smart mobil till, en pekdator eller en uppkopplad tv. </p> <p>Gartner anser därför att tillverkarna inte borde fokusera på enskilda apparater - exempelvis en konkurrent till Apples Ipad - utan i stället på att användarna köper flera olika apparater. </p> <p>Nyckeln är att få allt att fungera tillsammans.</p> <p>- Frustrationen för användaren börjar när man har flera apparater och försöker koordinera och synkronisera dem.</p>

Sjunker

Antalet sålda persondatorer minskade enligt Gartner under andra kvartalet 2011 med 5,6 procent i USA och 18,9 procent i Västeuropa, jämfört med samma period 2010. I Sverige minskade försäljningen med 28,6 procent.