Samhälle

Svenska teknikbolagen i Kina: Så hanterar vi coronaviruset

Polis vaktar den nu avstängda järnvägsstationen Hankou i virusdrabbade Wuhan. Staden är försatt i karantän. Foto: The Paper via AP
Polis vaktar den nu avstängda järnvägsstationen Hankou i virusdrabbade Wuhan. Staden är försatt i karantän. Foto: The Paper via AP

ABB har 100 anställda i Wuhan, men känner inte till att någon av dem ska ha smittats av det nya coronaviruset. Volvo Cars har stoppat alla resor till staden.

Publicerad

(Uppdaterad)

Flera svenska bolag har en stark närvaro i Kina. Där finns också många företag med tydlig svenskkoppling. Ny Teknik har frågat några av dem hur de hanterar det nya coronaviruset, och vilken information de ger till sina anställda:

ABB:

ABB har cirka 100 anställda i Wuhan, men känner inte till att någon anställd på bolaget ska ha drabbats av viruset. Bolagets produktion pågår också som vanligt, meddelar Eike Christian Meuter på ABB:s presstjänst via mejl:

”ABB är medveten om situationen kring coronaviruset i Wuhan. Resor till Wuhan är förbjudna i enlighet med de kinesiska statliga åtgärder som vidtagits för att innehålla spridningen av coronaviruset. Företaget har informerat sina anställda och gett råd, inklusive genom sin mobilapp för resenärer. ABB övervakar ständigt situationen och kommer vid behov att uppdatera sina anställda med ytterligare vägledning.”

Atlas Copco:

Bolaget följer utvecklingen kring coronaviruset ”mycket noga” och meddelar även att anställda uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder och att noga följa den information som ges.

Atlas Copco har också vidtagit "ett antal åtgärder för att minska eventuell smittspridning".

Ericsson:

Ericsson meddelar att de följer situationen noggrant, via myndigheter och andra officiella källor, som Världshälsoorganisationen WHO. Det gäller även rekommendationer vad gäller exempelvis resor och hygien. I Kina firar man just nu nyår, vilket gör att många av Ericssons anställda är på ledighet.

”Vi kommer att öka informationen till vår personal i Kina om tex handhygien, städning av lokaler etc.”

Huawei:

Huawei har drygt 600 medarbetare i Sverige. Dessa, och deras familjer, uppmanas att inte resa till Wuhan under den närmaste tiden och att ställa in affärsmöten till och från staden.

”Videokonferenstjänster ska användas i så stor utsträckning som möjligt för att ersätta affärsresor till och från Kina. Medarbetare som i närtid har kommit resande till Sverige från Kina behöver löpande mäta sin kroppstemperatur under minst två veckor och rapportera alla avvikelser omedelbart. Vid lunchtid den 23 januari 2020 har Huawei Sverige inte funnit något misstänkt eller bekräftat sjukdomsfall.”

Scania:

Ett mindre antal servicetekniker på Scanias kinesiska dotterbolag arbetar och bor i Wuhan-regionen, uppger Hans-Åke Danielsson på Scanias presstjänst.

”Scanias anställda i Kina är i likhet med de allra flesta kineser just nu lediga för att fira nyår, vilket även innebär att företagen håller stängt. Ingen av Scanias anställda har rapporterats sjuka av viruset, och de följer precis som landets övriga befolkning de råd och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat i syfte att förhindra fortsatt smittspridning. Scania följer givetvis utvecklingen. I nuläget ser vi inget skäl att vidta några åtgärder utöver de kinesiska myndigheternas för att försäkra oss om att våra anställda i Kina inte drabbas av viruset. Den fortsatta händelseutvecklingen kommer självfallet att avgöra behovet av restriktioner för t ex resande till och i regionen. ”

Volvo Cars:

Även Volvo Cars uppger att de följer situationen kring coronaviruset i Kina noggrannt.

”Vår lokala krisgrupp i Asien har stoppat alla resor till Wuhan och har vidtagit ett antal preventiva åtgärder i Volvo Cars faciliteter. För övriga och internationella resor så har WHO ännu inte rekommenderat några restriktioner. Volvo Cars följer rekommendationerna från WHO, lokala myndigheter och SOS International.”